Άνοιγμα της ΔΕΗ σε ναυτιλία και σκουπίδια

Άνοιγμα της ΔΕΗ σε ναυτιλία και σκουπίδια
Διαβάστε επίσης

Σε αναζήτηση νέων πεδίων δράσης φαίνεται ότι βρίσκεται η ΔΕΗ προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες που εκ των πραγμάτων θα έχει λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς. Έτσι μετά τη δημιουργία εταιρίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία, η ΔΕΗ ανοίγεται στη ναυτιλία, τη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και την εμπορία ενεργειακών υπηρεσιών.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου θα κληθεί να εγκρίνει μια σειρά από αλλαγές στο καταστατικό της επιχείρησης, ενώ εντός των ημερών θα μισθωθεί το πρώτο τάνκερ για τη μεταφορά καυσίμων στα νησιά που η ΔΕΗ λειτουργεί μονάδες παραγωγής ρεύματος με καύση ντίζελ. Με την κίνηση αυτή η ΔΕΗ αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων, αφού σήμερα το ντίζελ μεταφέρεται από τον πωλητή του καυσίμου με δικά του σκάφη και επιπλέον χρέωση.

Το νέο καταστατικό που θα τεθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση δίνει τη δυνατότητα «εκμετάλλευσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων που ανήκουν σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων». Παράλληλα με το νέο καταστατικό παρέχεται η δυνατότητα για «μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα». Παρέχεται επίσης η δυνατότητα «συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, καθώς και της ίδρυσης ή συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών ειδικού σκοπού».

Με τις αλλαγές αυτές καλύπτονται και τυπικά δραστηριότητες που έχει ήδη ξεκινήσει η ΔΕΗ καθώς συμμετέχει μαζί με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στους διαγωνισμούς για τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής, ενώ έχει συστήσει μεικτή εταιρία με την Damco του ομίλου Κοπελούζου για τη δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων franchise με σκοπό την πώληση ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Παλαιότερα άρθρα: