Η Κύπρος καλύτερη στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη

Η Κύπρος καλύτερη στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη
Διαβάστε επίσης

Βελτίωση των επιδόσεων στη λειτουργία των αγορών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών το 2013 στην ΕΕ, προκύπτει από τον πίνακα των αποτελεσμάτων που δημοσιοποίησε σήμερα η Κομισιόν. Μάλιστα, η Κύπρος είναι η χώρα με την καλύτερη συνολική επίδοση στην Ευρωζώνη, ενώ και η ελληνική επίδοση ήταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι τα αφεντικά και όχι οι υπηρέτες των αγορών», δήλωσε ο επίτροπος για την πολιτική καταναλωτών Νέβεν Νίμιτσα, επισημαίνοντας ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές, που δημοσιεύει σήμερα η Κομισιόν, δείχνει ότι, συνολικά, οι συνθήκες της αγοράς βελτιώνονται για τους καταναλωτές. «Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά», ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών και της ενέργειας, πρόσθεσε.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτυπώνει τις επιδόσεις 52 αγορών καταναλωτικών προϊόντων – από τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι τα καταλύματα διακοπών. Οι αγορές βαθμολογούνται από τους καταναλωτές, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε όλη την ΕΕ, με βάση 4 παραμέτρους: τη συγκρισιμότητα των προσφορών, την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, τα προβλήματα και τις καταγγελίες και, τέλος, τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις επιχειρήσεις.

Η συνολική επίδοση της Κύπρου για τη λειτουργία των αγορών και υπηρεσιών το 2013 φτάνει το 84,3%, που είναι η καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα με 79,7% ταν στην έκτη θέση με 79,7%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 77,6%.

Στις επιμέρους κατηγορίες στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων, η επίδοση της Κύπρου ήταν 87,2%, της Ελλάδας 81,9% και ο μέσος όρος της ΕΕ 79,7%. Στις αγορές υπηρεσιών η Κύπρος έφτασε το 82,2%, η Ελλάδα το 78,2% και ο μέσος όρος της ΕΕ το 76,1%. Και στις δύο κατηγορίες η Κύπρος είχε την καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνθήκες της αγοράς εξακολουθούν να βελτιώνονται για τους καταναλωτές στο σύνολο της ΕΕ. Η βελτίωση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στις αγορές προϊόντων, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών παραμένει η κύρια πηγή δυσαρέσκειας.

Οι βασικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από την έκθεση της Κομισιόν είναι οι εξής:

-Η συνολική αξιολόγηση των επιδόσεων της αγοράς, σε όλες τις κατηγορίες αγορών και σε όλες τις χώρες, βελτιώθηκε ελαφρά την περίοδο 2012-2013. Επομένως, συνεχίζεται η τάση που παρατηρείται από το 2010, αν και υπάρχουν διαφορές από αγορά σε αγορά και από χώρα σε χώρα.

-Οι αγορές εμπορευμάτων λειτουργούν αισθητά καλύτερα από τις αγορές υπηρεσιών, αν και η μεταξύ τους απόσταση μειώνεται σιγά-σιγά. Σε σύγκριση με το 2012, ορισμένες από τις αγορές με τις χειρότερες επιδόσεις, όπως τα καύσιμα οχημάτων και οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες, έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη βελτίωση.

-Οι τραπεζικές υπηρεσίες παραμένουν ο προβληματικότερος τομέας, ενώ οι αγορές επενδυτικών προϊόντων και ενυπόθηκων δανείων βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης και πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο για τον τομέα των υπηρεσιών. Ουσιώδης παράμετρος της κοινοτικής πολιτικής για τους καταναλωτές είναι να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λειτουργούν προς όφελος των καταναλωτών στην παρούσα οικονομική συγκυρία, αναφέρει η Κομισιόν.

-Οι αγορές τηλεπικοινωνιών βρίσκονται, βαθμολογικά, κάτω από το μέσο όρο, οι επιδόσεις τους, μάλιστα, είναι ακόμα χειρότερες όταν πρόκειται για την εμπιστοσύνη, την επιλογή παρόχων και τη συνολική ικανοποίηση των καταναλωτών. Επιπλέον, η αγορά τηλεπικοινωνιών είναι εκείνη στην οποία καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός προβλημάτων και καταγγελιών. Το θετικό στοιχείο είναι ότι η βαθμολογία για τη συγκρισιμότητα και την ευκολία αλλαγής παρόχων υπερβαίνει τον μέσο όρο.

-Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ιδίως η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, βαθμολογούνται από τους καταναλωτές χαμηλότερα από τον μέσο όρο. Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, οι σχετικές αγορές εξακολουθούν να έχουν χαμηλή βαθμολογία όσον αφορά τη συγκρισιμότητα των προσφορών, την επιλογή παρόχων, τη δυνατότητα αλλαγής παρόχου, την ευκολία αυτής της αλλαγής και την αλλαγή παρόχου στην πράξη. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τους βασικούς παράγοντες της αγοράς για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις προσφορές και τους λογαριασμούς ενέργειας, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πελατών στα στοιχεία που αφορούν την κατανάλωσή τους και να διευκολυνθεί η αλλαγή παρόχων.

-Οι αγορές τόσο των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων όσο και των καυσίμων οχημάτων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν βαθμολογία πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο.

Με βάση τις διαπιστώσεις του πίνακα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εκπονήσουν δύο διεξοδικές μελέτες της αγοράς. Η μία θα αφορά τις λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και η άλλη, που θα επικεντρώνεται στη συμπεριφορά των καταναλωτών, θα αποβλέπει στη βελτίωση της ανάγνωσης και της κατανόησης των όρων των συμβάσεων από τους καταναλωτές.

Η μελέτη για τις λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας θα περιλαμβάνει συγκρίσεις με τις διαπιστώσεις προηγούμενης μελέτης (2010) της αγοράς και θα εξετάζει τον αντίκτυπο που θα έχει η εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Η δεύτερη μελέτη θα διερευνήσει (μέσω δοκιμών συμπεριφοράς) τις διάφορες συνθήκες που θα μπορούσαν να κάνουν τους καταναλωτές πιο πρόθυμους να διαβάζουν τους όρους των συμβάσεων και πιο ικανούς να τους κατανοούν.

Παλαιότερα άρθρα: