Κυπριακή Οικονομία: Τέλος του 2013, το 59% του δημόσιου χρέους ήταν δάνεια

Κυπριακή Οικονομία Τέλος του 2013, το 59 του δημόσιου χρέους ήταν δάνεια
Διαβάστε επίσης

Στο τέλος του 2013, το 59% του κυπριακού δημόσιου χρέους αφορούσε δάνεια και 41% τίτλους (ομόλογα κλπ), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat για τη δομή του χρέους των κρατών μελών.

Στην Ελλάδα το 75% του δημόσιου χρέους ήταν δάνεια και το 25% τίτλοι, ενώ στο σύνολο της ΕΕ το 81% του χρέους είναι τίτλοι, το 16% δάνεια και το 4% ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Το σημαντικό ποσοστό δημοσίου χρέους της Ελλάδας και της Κύπρου σε δάνεια, οφείλεται στη στήριξη που έλαβαν από την Ευρωζώνη στο πλαίσιο των μνημονίων.

Αναλυτικότερα, στην ΕΕ τα υψηλότερα ποσοστά σε δάνεια ως τμήμα του εθνικού χρέους εμφανίζουν η Εσθονία (86%), η Ελλάδα (75%), η Κύπρος (59%) και η Λετονία (54%) και τα χαμηλότερα η Μεγάλη Βρετανία (2%), η Μάλτα (7%) και η Ιταλία (8%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το σύνολο του κυπριακού χρέους είναι σε ευρώ, ενώ στην Ελλάδα το 96% είναι σε ευρώ και το 4% σε ξένο νόμισμα.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Παλαιότερα άρθρα: