Στην Alpha Bank οι εργασίες λιανικής τραπεζικής της Citi – Υπεγράφη η οριστική συμφωνία εξαγοράς

Alpha Bank, Citi
Διαβάστε επίσης

Στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την εξαγορά από την Alpha Bank των εργασιών λιανικής τραπεζικής της Citi, συμπεριλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα, προχώρησαν οι δύο τράπεζες σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η εν λόγω συναλλαγή μεταξύ των Alpha Bank και Citibank International περιλαμβάνει τις εργασίες Wealth Management, με υπό διαχείριση κεφάλαια 2,1 δισ. ευρώ – εκ των οποίων καταθέσεις ύψους 1,0 δισ. ευρώ -, καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων, κυρίως πιστωτικών καρτών, ύψους 0,4 δισ. ευρώ, καθώς και το Δίκτυο Λιανικής Τραπεζικής με 20 Καταστήματα, τα οποία εξυπηρετούν 480 χιλ. πελάτες.

Tι ανακοίνωσε η Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, την 13 Ιουνίου 2014, υπέγραψε μετά της Citibank International plc και της Citibank Overseas Investment Corporation («Citi»), οριστική συμφωνία για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi, συμπεριλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως, η εν λόγω συναλλαγή περιλαμβάνει τις εργασίες Wealth Management, με υπό διαχείριση κεφάλαια Ευρώ 2,1 δισ. – εκ των οποίων καταθέσεις ύψους Ευρώ 1,0 δισ. -, καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων, κυρίως πιστωτικών καρτών, ύψους Ευρώ 0,4 δισ., καθώς και το Δίκτυο Λιανικής Τραπεζικής με 20 Καταστήματα, τα οποία εξυπηρετούν 480 χιλ. πελάτες. Ως αποτέλεσμα της εξαγοράς, το εξειδικευμένο Προσωπικό που εργάζεται στο Δίκτυο Λιανικής Τραπεζικής της Citi, περίπου 730 εργαζόμενοι, θα ενσωματωθεί στην Alpha Bank.

Η εν λόγω συναλλαγή ακολουθεί την επιτυχή εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης το 2013 και επιβεβαιώνει εκ νέου τη θέση της Alpha Bank ως «Τράπεζα Επιλογής» για τους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Μέσω της εξαγοράς αυτής, η Alpha Bank προσβλέπει στην αξιοποίηση της εξειδικεύσεως της Citi στις εργασίες Wealth Management, καθώς και στον εμπλουτισμό των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η Alpha Bank ξεκινά επίσης συνεργασία με το Diners Club, ένα εμπορικό σήμα υψηλού κύρους, και ενισχύει έτσι περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των πιστωτικών καρτών. Οι Πελάτες τόσο της Alpha Bank, όσο και της Citi, θα έχουν στη διάθεσή τους ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η συμφωνία έπεται της αποφάσεως της Citi να εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στον τομέα του Corporate Banking στην Ελλάδα με ταυτόχρονη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρετήσεως των Πελατών Λιανικής Τραπεζικής από την Alpha Bank, η οποία προσανατολίζεται στην ίδια κατηγορία Πελατών και χαρακτηρίζεται από το συνετό επιχειρησιακό της σχεδιασμό.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε:

«Η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης. Καλωσορίζουμε στην Alpha Bank τους Πελάτες και το Προσωπικό της Citi και επικεντρωνόμεθα στον περαιτέρω εμπλουτισμό των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε».

Η συναλλαγή είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank και θα ολοκληρωθεί με τίμημα Ευρώ 2 εκατ. Η απόκτηση των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα προ προβλέψεων από το πρώτο έτος καθώς και να βελτιώσει τους δείκτες ρευστότητας της Τραπέζης.

Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του γ ́ τριμήνου του 2014, και τελεί υπό την αίρεση λήψεως των οικείων εγκρίσεων καθώς και τον έλεγχο του Ισολογισμού κλεισίματος της συναλλαγής.

Tι ανακοίνωσε η Citi

Η Citi υπέγραψε συμφωνία με την Alpha Bank για την πώληση της Λιανικής Τραπεζικής της στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης έκδοσης καρτών Diners Club στην Ελλάδα «Diners Club Ελλάδος Α.Ε. Παροχής Πιστώσεων». Η πώληση περιλαμβάνει $ 0.6 Δις (ή € 0,43 Δις) σε μεικτά στοιχεία ενεργητικού, 480.000 πελάτες, $1.4 Δις (ή € 1,0 Δις) σε καταθέσεις και $ 0,54 Δις (ή € 0,4 Δις) υπόλοιπα πελατών σε κάρτες και δάνεια. Οι περίπου 730 εργαζόμενοι της Λιανικής Τραπεζικής καθώς και τα δίκτυα των καταστημάτων της και ΑΤΜ θα μεταφερθούν στην Alpha Bank. Η πώληση, που υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του 2014.

Η Citi Ελλάδας εφ” εξής θα εστιάσει στην επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει σε Ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε πελάτες της ναυτιλίας, του private bank και του δημόσιου τομέα. Επίσης, η τράπεζα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις πολυεθνικές εταιρίες-πελάτες της που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η πώληση αποτελεί ένα ακόμη βήμα της στρατηγικής της Citi να περιορίσει τις υπηρεσιακές μονάδες και τα χαρτοφυλάκια της Citi Holdings που δεν εντάσσονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της Citi, με οικονομικά ορθολογικό τρόπο.

«Η απόφαση αποτελεί επέκταση της παγκόσμιας στρατηγικής της Citi να επικεντρώνει τους πόρους της όπου έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο στην Ελλάδα είναι η τραπεζική μεγάλων επιχειρήσεων» δήλωσε ο Grant Carson, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδας. «Η Citi βρίσκεται στην Ελλάδα 50 χρόνια και σκοπεύει να επενδύσει στον Οργανισμό μας προκειμένου να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο τους εγχώριους και διεθνείς εταιρικούς μας πελάτες. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας της Λιανικής Τραπεζικής, τους συνεργάτες μας και τους εργαζομένους μας. Αναγνωρίζουμε τη συμβολή τους στην πλούσια κληρονομιά της Citi Ελλάδας και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους».

Μέχρι η συμφωνία αυτή να ολοκληρωθεί, οι πελάτες της Λιανικής Τραπεζικής της Citi θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους των συμβάσεών τους και μέσω όλων των σημείων εξυπηρέτησης πελατών της Citi. Η Citi και η Alpha Bank θα συνεργαστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η μεταφορά των λογαριασμών και πελατειακών σχέσεων των πελατών της Λιανικής Τραπεζικής της Citi και να διασφαλιστεί η διατήρηση του υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα.

To Institutional Clients Group της Citi ήταν σύμβουλος της Citi για αυτή τη συναλλαγή.

Παλαιότερα άρθρα: