13 χρόνια στη βαθμολογική κατάταξη κερδίζουν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ

esdda
Διαβάστε επίσης

Αντιδράσεις για το νέο βαθμολόγιο και την εφαρμογή του έχουν προκληθεί στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων το τελευταίο διάστημα.

Με το νέο σχέδιο νόμου για το βαθμολόγιο πριμοδοτούνται οι 2.000 απόφοιτοι των Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από τις υψηλόβαθμες θέσεις έμπειροι υπάλληλοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας.

Με τις προβλέψεις του νόμου αυτού δίνεται η δυνατότητα σε νεοεισερχόμενους υπαλλήλους – αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ- να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών, ενώ αποκλείονται από τις επιλογές εργαζόμενοι με 20-25 χρόνια προϋπηρεσίας, οι οποίοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα μόρια των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ.

Για την κατάταξη των υπαλλήλων στους αντίστοιχους βαθμούς, κριτίριο αποτελεί η προϋπηρεσία, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τους κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων, καθώς και για τους απόφοιτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Στην κατάταξη δεν υπολογίζεται η διετής δοκιμαστική προϋπηρεσία που διανύουν όλοι οι υπάλληλοι κατά τον διορισμό τους, ενώ για τους απόφοιτους της ΕΣΔΔΑ υπολογίζεται ως δοκιμαστική περίοδος η περίοδος που διένυσαν στην Σχολή.

Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ κερδίζουν 13 χρόνια στην βαθμολογική κατάταξη και την επόμενη της πρόσληψής τους κατατάσσονται στην Βαθμό Β της κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για να προαχθούν στον βαθμό Α πρέπει να υπηρετήσουν 6 χρόνια στον Β Βαθμό.

Αντίστοιχα, οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ και ΤΕ κερδίζουν 6 χρόνια στην βαθμολογική τους εξέλιξη και οι συνάδελφοί τους με πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κερδίζουν 2 χρόνια στην βαθμολογική κλίμακα.

Παλαιότερα άρθρα: