15 προσλήψεις σε 3 δήμους με οχτάμηνες συμβάσεις

ergasia
Διαβάστε επίσης

Στην  έγκριση 15 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους δήμους Τήλου, Θέρμου και Τριφυλίας προχώρησαν τα υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών. Οι 15 νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν σύμβαση για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τους 8 μήνες. Οι δεκαπέντε προσλήψεις θα κατανεμηθούν ως εξής:  Τέσσερα άτομα θα απασχοληθούν στον δήμο Τήλου, ένα άτομο θα απασχοληθεί στο δήμο Θέρμου και δέκα άτομα θα απασχοληθούν στον δήμο Τριφυλίας.

Δείτε την απόφαση

Παλαιότερα άρθρα: