Ανάσα ρευστότητας για τους δικαιούχους των εξισωτικών αποζημιώσεων

agrotes_lefta_madata_496992432 (1)
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Με βάση την νέα υπουργική απόφαση ανάσα ρευστότητας, που ανέρχεται στα 95 εκατ. ευρώ πρόκειται να δοθεί τις επόμενες ημέρες σε περισσότερους από 83.000 δικαιούχους εξισωτικής αποζημίωσης, η οποία αφορά την εξόφληση για το 2015, ενώ συμπεριλαμβάνει όσους είχαν κάνει ένσταση σχετικά με την πληρωμή της προκαταβολής.

Η πληρωμή της εξισωτικής αφορά την εξόφληση του 25% για το 2015, καθώς και εξόφληση όλων των κτηνοτρόφων που έκαναν ενστάσεις σχετικά με την πληρωμή της προκαταβολής (το 75% του ποσού). Οι έλεγχοι για τη διασταύρωση των στοιχείων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και εντός της επόμενης εβδομάδας θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι πληρωμές, που αγγίζουν συνολικά τα 95 εκατομμύρια ευρώ.

Το 75% της προκαταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015 καταβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Δεκέμβριο του 2015 και αφορούσε τους δικαιούχους που είχαν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ολοκλήρωσαν τότε τις διαδικασίες απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου. Τα ποσά που καταβλήθηκαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς σε 63.500 δικαιούχους ανέρχονταν σε 107 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα πάντως με την υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας θεσπίζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο των οικονομικών ενισχύσεων όσον αφορά το μέτρο 13 του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διευρύνεται πλέον ο «χάρτης» των δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης στη χώρα, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των αγροτών που θα δικαιούνται επιδότηση, με το κονδύλι της ενίσχυσης σε ετήσια βάση να διαμορφώνεται σε περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι σήμερα την επιδότηση αυτή ελάμβαναν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι ορεινής ή ημιορεινής περιοχής, ενώ με το νέο θεσμικό πλαίσιο δικαιούχοι πλέον είναι όσοι κατέχουν αγροτεμάχια και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές καθορίζεται πλέον στα 10 ευρώ ανά στρέμμα και για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (μειονεκτικές περιοχές) στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Η ενίσχυση θα μειώνεται προοδευτικά για όσους έχουν εκτάσεις άνω των 200 στρεμμάτων, ενώ για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων δεν θα χορηγείται, ενώ η ενίσχυση θα έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, η οποία μετά τα 200 στρέμματα θα μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

- Εκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 200 στρέμματα: 100% της ενίσχυσης.
- Εκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 200 έως και 250 στρέμματα: 80% της ενίσχυσης.
- Εκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 250 έως και 300 στρέμματα: 50% της ενίσχυσης.
- Εκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 300 στρέμματα: Δεν χορηγείται ενίσχυση.

Τέλος, με βάση την υπουργική απόφαση αυτή πρόκειται οι αγρότες να πάρουν την εξισωτική αποζημίωση που τους αναλογεί δίνοντας τους μία μεγάλη ανάσα σχετικά με την πληρωμή των υποχρεώσεων τους, αλλά και την ενίσχυση της κυκλοφορίας του χρήματος στην αγορά τουλάχιστον σε ένα μικρό ποσοστό.

Παλαιότερα άρθρα: