«Ανέτοιμες για έκτακτες καταστάσεις οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης»

pwc
Διαβάστε επίσης

Οι εταιρείες στην Ευρωζώνη παρόλο που δεν κατόρθωσαν να δουν την κρίση ως ευκαιρία για να αναπτυχθούν, βλέπουν γενικά ένα καλύτερο μέλλον, σε μια Ευρώπη με σημαντικές θεσμικές αλλαγές, και παραδέχονται ότι δεν έχουν επαρκή σχεδιασμό για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από μελέτη της PwC, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 385 ηγέτιδες εταιρείες της Ευρωζώνης εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Από τα στατιστικά της μελέτης είναι φανερό ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν σαφή εικόνα των επιπτώσεων των πιθανών θεσμικών αλλαγών και οικονομικών εξελίξεων πάνω στις δραστηριότητές τους.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, πιστεύοντας ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα βελτιωθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Προσβλέπουν στην οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της Ευρωζώνης λόγω του υποτιμημένου ευρώ, γεγονός που όμως δεν συνάδει με την γενική αντίληψή τους για την επέκταση της λιτότητας στην Ευρωζώνη (χαμηλή ρευστότητα και ανύπαρκτη πιστωτική επέκταση), η οποία αναμένεται να διατηρήσει την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την PwC, παρόλο που οι εταιρείες που βλέπουν ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, δεν έχουν εντοπίσει ακόμα στρατηγικές ευκαιρίες, θεωρούν ότι είναι σε πλεονεκτική θέση από τον ανταγωνισμό, σε ένα περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού, αλλά ταυτόχρονα, αυξημένου εργατικού κόστους λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Οι εταιρείες της Ευρωζώνης βλέπουν κινητικότητα στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, ενώ πολλές έχουν προχωρήσει ή θα προχωρήσουν σε επαναπατρισμό δραστηριοτήτων τους εντός εθνικών και Ευρωπαϊκών συνόρων.

Ο Μάριος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, σχολίασε: «Οι εταιρείες της Ευρωζώνης, και πολύ ειδικότερα της Ελλάδας, χρειάζονται υποστήριξη για την διαμόρφωση και την εφαρμογή συνεκτικών στρατηγικών, σε ένα οικονομικό περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο».

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, οι επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη προβλέπουν ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό τους αλλά δύσκολο για την Ευρωζώνη ως σύνολο θεσμών, εκτιμούν ως ασθενέστερες τις εθνικές τους οικονομίες, υποτιμούν τον ανταγωνισμό ή υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και είναι έτοιμες για μεγάλες κινήσεις.

Παλαιότερα άρθρα: