Από το νερό στον άνθρωπο

nero anthrwp
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Αλέξανδρος Τρίγγος

Η ζωή προήλθε από υδάτινα περιβάλλοντα, και οπουδήποτε στη Γη υπάρχει νερό σε υγρή μορφή είναι πιθανόν να βρεθούν εκεί και μικροοργανισμοί. Το νερό είναι το πιο σηµαντικό αγαθό για τον άνθρωπο, αλλά και το πιο επικίνδυνο όταν σε αυτό δεν λαµβάνονται µέτρα για την µικροβιολογική του καθαρότητα του.

Την επί σειρά ετών έλλειψη του µικροβιολογικού ελέγχου του υδάτινου περιβάλλοντος, η ανθρωπότητα πλήρωσε πολύ ακριβά. Εκατοµµύρια άνθρωποι έπεσαν θύµατα σοβαρών υδατογενών λοιµώξεων. Ακόµα και σήµερα που είναι γνωστή η σηµασία της µικροβιολογικής καθαρότητας του νερού για την ∆ηµόσια Υγεία, ο αριθµός των υδατογενών λοιµώξεων εξακολουθεί να είναι µεγάλος. Οι υδατογενείς αυτές λοιµώξεις οφείλονται στην παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών οι οποίοι, εισερχόµενοι στο νερό µέσω των λυµάτων, επιβιώνουν, παρά το ολιγοτροφικό- αφιλόξενο υδάτινο περιβάλλον, άλλοτε µικρό, άλλοτε µεγάλο χρονικό διάστηµα και µεταδίδουν τα διάφορα υδατογενή νοσήµατα µε ποικίλους τρόπους όπως µε κατάποση, επαφή, εισπνοή υδατοσταγονιδίων. Οι µικροοργανισµοί που εισέρχονται στο υδάτινο περιβάλλον, εκτός των λοιµώξεων µεταδίδουν και την αντοχή τους στα αντιβιοτικά τόσο στους αυτόχθονες όσο και στους αλλόχθονες µικροοργανισµούς. Η αναζήτηση των µικροοργανισµών στο νερό είναι εξαιρετικά δυσχερής λόγω των ενζυµικών, µεταβολικών και δοµικών αλλαγών που υφίστανται στην προσπάθεια προσαρµογής τους στο υδάτινο περιβάλλον. Η καλλιέργεια, η αποµόνωση και ταυτοποίηση τους δεν γίνεται µε τις κλασικές µεθόδους, αλλά εφαρµόζονται ειδικά τροποποιηµένες τεχνικές. Ήδη η έρευνα των τελευταίων ετών µας έχει εξοπλίσει µε αξιόπιστες και αποτελεσµατικότερες τεχνικές οι οποίες διαρκώς βελτιώνονται.

Έστω και αν το νερό είναι καθαρό, εύγευστο και άοσµο µπορεί να υπάρχουν σε αυτό στοιχεία µόλυνσης. Μεταξύ αυτών των στοιχείων µπορεί να περιλαµβάνονται µικροοργανισµοί που περνώντας από τις εγκαταστάσεις παροχής νερού µπορεί να αποτελούν στοιχεία µόλυνσης για τους κατοίκους µιας περιοχής. Ιδιαίτερα αυτή η πιθανότητα χρήσης µολυσµένου νερού εµφανίζεται σε ατοµικές εγκαταστάσεις παροχής νερού όπως είναι τα φρέατα, οι δεξαµενές συλλογής νερού ή ακόµη και πολλές φυσικές πηγές.

Οι Μικροοργανισµοί δεν φαίνονται µε γυµνό µάτι. Ωστόσο, οι μεγεθυμένες φωτογραφίες τους προκαλούν φόβο. Καλό, όμως, είναι να ξέρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι πίνετε…

Φωτογραφίες από μικροσκοπική παρατήρηση µικροοργανισµών που αναπτύσσονται στο νερό :

Escherichia coli

E. Coli

Copepods (κωπήδοπα)

Copepods (κωπήδοπα)

Cryptosporidium

Cryptosporidium

Rotifers (τροχόζωα)

Rotifers (τροχόζωα)

Salmonella Enterica

SALMONELA

 

Παλαιότερα άρθρα: