Απολύθηκε “κοπανατζής” υπάλληλος της Βουλής – Δείτε από πότε είχε να πάει στην υπηρεσία του

ImageHandler
Διαβάστε επίσης

Την απόλυση ενός “κοπανατζή” υπαλλήλου της βουλής υπογράφει ο Νίκος Βούτσης, σε απόφαση που δημοσιεύεται στην κοινοβουλευτική διαφάνεια. Όπως αναφέρεται στην απόφαση ο εν λόγω υπάλληλος κατείχε θέση επιμελητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απουσίαζε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία του από τις 6-10-2014.

Αναλυτικά η απόφαση του προέδρου της βουλής:

“Με την 19199/12772/24-12-2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας με τη Βουλή του…, ο οποίος κατέχει θέση επιμελητού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προβλεπόμενη από το άρθρο 85 παρ. 6 περ. ε΄ (πρώην άρθρο 79 παρ. 6ε΄) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ – ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, μετά την ομόφωνη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της

Βουλής (1/19-11-2015 πρακτικό), επειδή ο ανωτέρω απουσιάζει αδικαιολόγητα από την υπηρεσία συνεχώς από τις 6-10-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 53 του ΠΔ 410/1988, όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους της Βουλής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά παραπομπή του άρθρου 85 παρ. 10 του Κανονισμού της Βουλής ( Μέρος Β΄ – ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από την ανακοίνωση της παρούσας στον υπάλληλο”.

Παλαιότερα άρθρα: