Απόσυρση ψαριών από την ελληνική αγορά εξαιτίας απαγορευμένης ουσίας!

be5012d788a4d43d2717bd75579f2938_XL
Διαβάστε επίσης

Η επικίνδυνη και απαγορευμένη ουσία AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidone) – νιτροφουράνιο εντοπίστηκε σε πέστροφες της εταιρείας Υδατοκαλλιέργειες Άρτας. Η ουσία εντοπίστηκε στη διάρκεια ελέγχων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Έτσι η εταιρεία απαγορεύεται να διακινεί προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί κτηνιατρικός έλεγχος και έγκριση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες παράλληλα απαίτησαν την άμεση απόσυρση του συνόλου των επίμαχων παρτίδων προϊόντων, τόσο από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, όσο και από όλους τους παραλήπτες αυτών.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, έχουν προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Δεδομένου ότι προϊόντα από τις επίμαχες παρτίδες διακινήθηκαν στη Ρουμανία, ο ΕΦΕΤ θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) να ενημερωθούν οι αρχές της Ρουμανίας αλλά και των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε