ΑΣΕΠ: 274 θέσεις επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

ASEP-OURA
Διαβάστε επίσης

Για την κάλυψη των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) θέσεων επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού ΕργασίαςΚοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, σε εφαρμογή των διατάξεων της

παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 και του άρθρου 9 του Ν.4210/2013, λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η… Διαβάστε τη συνέχεια στοhttp://www.pagkrati.gr/2014/11/274.html

Παλαιότερα άρθρα: