Αυξάνεται το όριο για την επιδότηση του βαμβακιού

bambaki
Διαβάστε επίσης

Με νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί το όριο για την επιδότηση του βαμβακιού. Λιγότερους δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων για το βαμβάκι φέρνει η νέα απόφαση, με την οποία αυξάνεται το ελάχιστο πλαφόν παραγωγής ανά στρέμμα.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς και με βάση το σκεπτικό να μη μένουν εκτός ενισχύσεων παραγωγοί που αντιμετώπιζαν μια κακή καλλιεργητική χρονιά, αρκούσαν έως και 140 κιλά ανά στρέμμα για να δικαιούνται συνδεδεμένη ενίσχυση.

Ωστόσο, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το χαμηλό αυτό πλαφόν έδινε τη δυνατότητα σε «επιτήδειους» να καλλιεργούν βαμβάκι με τις ελάχιστες καλλιεργητικές φροντίδες παράγοντας χαμηλής ποιότητας προϊόν μόνο και μόνο για να λαμβάνουν την επιδότηση.

Με την υπουργική απόφαση προβλέπεται για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο (2017) η περαιτέρω σύνδεση της χορήγησης ειδικής ενίσχυσης με την επίτευξη της ελάχιστης απόδοσης ανά στρέμμα και η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση τον μέσο όρο της πενταετίας 2011-2015 μειωμένο κατά 20%, και όχι κατά 30% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ο στόχος αυτής της πρόβλεψης είναι η στροφή των παραγωγών στην καλλιέργεια βαμβακιού, η οποία ακολουθώντας συγκεκριμένες καλλιεργητικές περιποιήσεις μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή εξαιρετικά ποιοτικού προϊόντος.

Η υπουργική απόφαση αναφέρεται επίσης στη νέα Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, η οποία στοχεύει μέσω της λειτουργίας της να συμβάλει στην αλλαγή κατεύθυνσης στη βαμβακοκαλλιέργεια και στην ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος. Ο σκοπός αυτός ενισχύεται από την πρόβλεψη της απόφασης για θεσμική στρατηγική συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης & Τυποποίησης του Βάμβακος με τη Διεπαγγελματική.

Μέσω αυτής της συνέργειας, στο τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους η Διεπαγγελματική θα προδιαγράφει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους της χρονιάς και οι παραγωγοί θα είναι ενήμεροι για τα ποιοτικά δεδομένα των σποροπαραγόμενων ποικιλιών βάμβακος στην Ελλάδα.

Υποχρεώνει τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να τηρούν ειδικές προδιαγραφές σήμανσης και ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος και προβλέπει διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της περιόδου για την εξακρίβωση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση.

Τροποποιείται η σύμβαση μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστηρίων ούτως ώστε να συνεισφέρει στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του προϊόντος.

Παράλληλα, προβλέπεται ταξινόμηση του 1% (για το 2016) των παραγόμενων δεμάτων βάμβακος σε επίπεδο χώρας από το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος με σκοπό τη δημιουργία Εθνικού Φακέλου Ποιότητας και ποιοτική ταυτοποίηση του γενετικού υλικού, με προσδιορισμό και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών βάμβακος, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ποικιλιών και την τυποποίηση του προϊόντος.
Οι παραπάνω δράσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, θα χρηματοδοτηθούν από την ειδική προσαυξημένη ενίσχυση των μελών της νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος.

Τέλος, η νέα απόφαση αναμένεται να αποκλείσει πολλούς βαμβακοπαραγωγούς από την επιδότηση λόγω της νέας απόφασης που αυξάνει το πλαφόν που υπάρχει ως προαπαιτούμενο για την λήψη κρατικής επιδότησης. Μάλιστα η νέα απόφαση υποχρεώνει τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να τηρούν ειδικές προδιαγραφές σήμανσης και ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος και προβλέπει διάφορους διοικητικούς ελέγχους.

Παλαιότερα άρθρα: