ΑΥΤΟΣ είναι ο μέσος μισθός σήμερα στην Ελλάδα

tromaktiko2222
Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Ανακεφαλαιωτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις και κατέγραψε το ΙΚΑ σημειώνεται αύξηση της μισθωτής εργασίας σε χαμηλότερα, όμως, επίπεδα αμοιβών (έως 11% μειωμένες κατά μέσο όρο) και ημερών ασφάλισης και κυρίως, σε θέσεις μερικής απασχόλησης, με μέσο μεικτό μισθό 430,51 ευρώ.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός μερικής απασχόλησης είναι πλέον 430,51 ευρώ και πλήρους απασχόλησης είναι 1249,45 ευρώ. Συγκρίνοντας τα στοιχεία 2013 – 2014 Ο μέσος μεικτός μισθός των μερικώς απασχολουμένων περιορίστηκε στα 430,51 ευρώ από 514,99 ευρώ. Το ημερομίσθιο στα 24,49 ευρώ από 27,17 ευρώ, ενώ η μέση απασχόληση δεν ξεπέρασε τις 17,58 ημέρες έναντι 18,96 που ήταν τον Μάρτιο του 2013.

Για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ο μέσος μισθός μειώθηκε στα 1.249,45 ευρώ, από 1.355,14 ευρώ (-7,80%) και οι ημέρες εργασίας στις 23,31 από 23,77 και το μέσο ημερομίσθιο στα 53,60 ευρώ από 57,01 ευρώ.

Παλαιότερα άρθρα: