Αυτός είναι ο πρόεδρος και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ

nerit president
Διαβάστε επίσης

Διορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., το οποίο θα έχει πενταετή θητεία.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ διορίζεται ο Πέτρος Μάης, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ακόλουθοι:

- Παναγιώτης Αναστόπουλος, Πολιτικός Επιστήμονας,

- Πέτρος Καβάσαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου- Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης,

- Αδριανή Παπαδριανού, Δικηγόρος παρ” Αρείω Πάγω και

- Αλέξανδρος Πρίφτης, Δημοσιογράφος.

Παλαιότερα άρθρα: