Αχτίδες αισιοδοξίας για τα διυλιστήρια

A general view of Baiji oil refinery, north of Baghdad in this January 21, 2009 file photo. Sunni militants attacked Iraq's largest oil refinery, located in Baiji in northern Iraq, with machine-gun fire and mortars on June 18, 2014, Iraqi security sources and refinery employees said. The attack started at 4 am (0100 GMT) from outside two of the three main entrances to the sprawling facility, the sources said.  REUTERS/Thaier al-Sudani/Files (IRAQ - Tags: CIVIL UNREST POLITICS ENERGY CONFLICT MILITARY)
Διαβάστε επίσης

Κάποιες αχτίδες αισιοδοξίας για τις προοπτικές του κλάδου των πετρελαιοειδών καταγράφονται σε μελέτη του ΙΟΒΕ που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και η οποία συγκεντρώνει τους αριθμοδείκτες του κλάδου τα τελευταία έτη.

Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη καλύτερες προοπτικές είναι οι προοπτικές του κλάδου για το δεύτερο μισό του 2014, μετά και τα θετικά μηνύματα του πρώτου εξαμήνου του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ το 2013 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε 10,93 δις ευρώ, έναντι 12,47 δις, το 2012, καταγράφοντας μείωση κατά 12,5%. Ωστόσο, ο όγκος πωλήσεων σημείωσε μικρή άνοδο κατά 3,8% έναντι του 2012, διακόπτοντας τη συνεχή πορεία υποχώρησής του από το 2009 που είχε οδηγήσει σε σωρευτικές απώλειες κατά 41%. Έτσι η μείωση της αξίας των πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών των προϊόντων. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 η κάμψη του τζίρου, στον κλάδο διύλισης όπου δραστηριοποιούνται τα ΕΛΠΕ και η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, ήταν μειωμένη σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013 (-2,6%), από 9,23 δις στα 8,99 δις ευρώ, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΙΤDA) αυξήθηκαν κατά 488%, από 23,44 εκ. στα 137,84 εκ., ενώ, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας περιορίσθηκαν κατά 48,9%, από 204,64 εκ. σε 104,66 εκ. ευρώ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα του 2014, στον κλάδο της εμπορίας (όσον αφορά τις αμιγώς εμπορικές εισηγμένες ΕΛΙΝΟΙΛ, REVOIL, CYCLON), ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, κατά 20,7%, από 854,47 εκ. ευρώ σε 1,03 δις, τα EBITDA προέκυψαν και αυτά αυξημένα κατά 27,2%, από 7,13 εκ. στα 9,07 εκ. ευρώ, οι, δε, ζημιές μετά από φόρους και δ.μ. μειώθηκαν κατά 47,9%, από 3,86 εκ. στα 2,01 εκ. ευρώ.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2014, τα ΕΛΠΕ αναμένουν περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων, καθώς, η επιπλέον ρευστότητα που διαθέτει ο Όμιλος θα βοηθήσει και στην καλύτερη εκμετάλλευση ευκαιριών στη βελτίωση των όρων προμήθειας αργού πετρελαίου και την εμπορία προϊόντων. Με μεθοδικές κινήσεις που προηγήθηκαν η διοίκηση του Ομίλου πέτυχε τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς και του χρηματοοικονομικού ρίσκου της εταιρείας, με την εξομάλυνση των δανειακών υποχρεώσεων. Και στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, αναμένεται βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη, τις δυνατότητες του διυλιστηρίου, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών (αυξημένοι συνολικοί όγκοι πωλήσεων λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού) και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

Παλαιότερα άρθρα: