ΔΕΗ: 12 εκατ. € τα χρωστούμενα των περιφερειών – Ποια οφείλει τα 10 εκατ. (ΦΕΚ & πίνακας)

deiSSS
Διαβάστε επίσης

Οι οφειλές των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ Α.Ε, αφορούν στη χρονική περίοδο έως 31.03.2014 και προέρχονται από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, αφαιρούμενων τυχόν προστίμων – προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων κατ’ έτος και φορέα, σε συνολικό ποσό11.986.024,63 €. Τη μερίδα του λέοντος αυτών, σχεδόν 10 εκατ. ευρώ, οφείλει η Περιφέρεια Αττικής.

Διαβάστε το ΦΕΚ

GKF_DEH2

Παλαιότερα άρθρα: