«Διαπλεκόμενος» ο Πάχτας λέει δικαστήριο και δικαιώνει το ΣΥΡΙΖΑ

POREIA PAXTAS
Διαβάστε επίσης

Τον ΣΥΡΙΖΑ δικαιώνει η απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που εκδίκασε την αγωγή του πρώην δημάρχου του δήμου Αριστοτέλη Χρ. Πάχτα εναντίον του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την οποία ζητούσε χρηματική αποζημίωση (αρχικά 240.000 ευρώ και τελικά 50.000 ευρώ) για ηθική βλάβη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χαρακτηρίσει σε ανακοίνωσή του «διαπλεκόμενο και υπόλογο για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πολιτικής ιστορίας» τον Χρήστο Πάχτα. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο ισχυρισμός δεν είναι ψευδής καθώς δέχεται ότι υπήρξε «παράνομη κρατική ενίσχυση» στην Ελληνικός Χρυσός «κίνηση που στοιχειοθετεί την έννοια της ‘διαπλοκής’ και σε πολιτικό επίπεδο του ‘σκανδάλου’»

Η αγωγή Πάχτα αφορούσε σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ με την οποία απαντούσε στις δηλώσεις του Χρ. Πάχτα λίγες μέρες μετά τον εμπρησμό του εργοταξίου στις Σκουριές, οι οποίες υποδείκνυαν τον ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο για τα γεγονότα. «Η υπόδειξη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ως υπεύθυνου πολιτικού χώρου για τα γεγονότα, από το γνωστό διαπλεκόμενο και υπόλογο για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πολιτικής ιστορίας κ. Πάχτα, έχει ως προφανή στόχο να ανακόψει τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Χαλκιδικής που αγωνίζονται για τη ζωή τους» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι κουκουλοφόροι είναι γνωστοί, είναι ντόπιοι και ξένοι, τους έχουμε δει, ξέρουμε ποιοι είναι… ενώ η κοινωνία έχει αγκαλιάσει την επένδυση, υπάρχει μια μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων δυνάμεων που δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τους νόμους του κράτους… Υπάρχει το δικαίωμα της αντίδρασης δεν μπορούμε όμως να επιτρέψουμε την επικράτηση του νόμου της κουκούλας, του εκφοβισμού και της τρομοκρατίας των πολιτών… η κα Ιγγλέζη είναι μέρος αυτού του προβλήματος» ήταν οι σχετικές δηλώσεις του πρώην δημάρχου Αριστοτέλη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σταυρούλας Πουλημένου για το alterthess.gr, το δικαστήριο με την υπ’ αριθμό απόφαση 3765/2014 απέρριψε την αγωγή του Χρ. Πάχτα υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ψευδής ενώ με αυτά που ισχυρίζεται ο Χρ. Πάχτας δεν τις αναιρεί καθώς κατά την «μεταβίβαση των μεταλλείων από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελληνικός Χρυσός επέτρεψε κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας παράνομη κρατική ενίσχυση στην εταιρεία, κίνηση που στοιχειοθετεί την έννοια της “διαπλοκής” και σε πολιτικό επίπεδο του “σκανδάλου”».

Συγκεκριμένα στην απόφαση που καθαρογράφηκε πριν λίγο καιρό το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά τονίζει ότι οι παραπάνω δηλώσεις δεν «αποδεικνύεται ότι είναι ψευδείς, αλλά ούτε ότι το εναγόμενο ισχυρίστηκε τα παραπάνω τελώντας σε γνώση της αναλήθειας τους, δεδομένου ότι ο ενάγων που έχει το σχετικό βάρος απόδειξης ουδόλως απέδειξε, ως όφειλε, κάτι τέτοιο».

Αντιθέτως όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου «η πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός τον Δεκέμβριο του 2013 την οποία υπέγραψε ο Χρ. Πάχτας ως τότε υφυπουργός Οικονομικών υπέκρυπτε παράνομη σύμφωνα και με το άρθρο 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. Κρατική ενίσχυση στην Ελληνικός Χρυσός ύψους 15,34 εκατ. Ευρώ. Και αυτό γιατί σύμφωνα με την κρίση της Ε.Ε η πώληση των περιουσιακών στοιχείων και της γης σε τιμή κατώτερη της αξίας της (διαφορά 14 εκατομμύρια ευρώ) και η απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής των συνδεόμενων με τη μεταβίβαση φόρων, ύψους 1,34 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την προστασία της απασχόλησης και του περιβάλλοντος, καθώς και τη δημιουργία κινήτρου για τους υποψήφιους αγοραστές των Μεταλλείων Κασσάνδρας, είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά».

Στο σκεπτικό της απόφασης αυτής υπογραμμίζεται ο τρόπος πώλησης των μεταλλείων αφού στις 12-12-2003 αυτά μεταβιβάστηκαν από τη μέχρι τότε ιδιοκτήτριά τους Τ\/Χ Hellas στο Ελληνικό Δημόσιο, έναντι τιμήματος 11 εκατομμυρίων ευρώ, υπό όρους εξώδικου διακανονισμού στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός αμοιβαίων αξιώσεων (οι αξιώσεις της Τ\/Χ Hellas έναντι του ελληνικού Δημοσίου ανέρχονταν σε 293,5 εκατομμύρια ευρώ), ενώ την ίδια ημέρα, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πώλησή τους στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», έναντι του ίδιου ως άνω τιμήματος, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους (μεταλλεία Στρατωνίου, Σκουριών και Ολυμπιάδος, τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα, γη, αποθέματα μεταλλευμάτων και πάγια στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός εξόρυξης – επεξεργασίας, κατοικίες εργαζομένων και βιομηχανικά κτίρια) και χωρίς ανοικτό διαγωνισμό.

Το δικαστήριο συνεχίζει την αναφορά στην κρίση της ΕΕ η οποία λέει ξεκάθαρα ότι η καθαρή αξία των μεταλλείων κατά το χρόνο της πώλησής τους ήταν πολύ μεγαλύτερη (25 εκ. ευρώ)από αυτήν στην οποία πουλήθηκαν δηλαδή 11 εκατ. Ευρώ. Επιπλέον η απαλλαγή της αγοράστριας από την υποχρέωση καταβολής φόρου και από τη μείωση των δικηγορικών αμοιβών, ύψους 1,34 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί, σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης, πλεονέκτημα του οποίου έτυχε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ».

Στην απόφαση του δικαστηρίου τονίζεται ακόμη ότι μπορεί το ΣΤΕ να ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου αναφέροντας ότι διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος ωστόσο όπως σημειώνει το δικαστήριο «από μεγάλο τμήμα της επιστημονικής κοινότητας διατυπώνονται σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εκμετάλλευση των παραπάνω μεταλλείων, οι περιβαλλοντικές συνέπειες της οποίας κρίνονται μη αναστρέψιμες, ενώ ο ενάγων τάσσεται δημοσίως με σχετικές δηλώσεις του υπέρ της εκμετάλλευσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», προφανώς υποστηρίζοντας τη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Έτσι το δικαστήριο καταλήγει ότι τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, που διαπιστώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουδόλως ανακρούονται από τον ενάγοντα στην αγωγή του κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Το δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν αποδεικνύεται ότι προέβη σε συκοφαντική δυσφήμηση του Χρ. Πάχτα. Αποδεικνύεται επιπλέον ότι το πολιτικό κόμμα ενήργησε σε καθήκον για την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την πώληση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον τρόπο λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας, τη στιγμή μάλιστα που ο ενάγων σαφώς κατηγόρησε αυτό (τον ΣΥΡΙΖΑ) για υποκίνηση ατόμων σε διάπραξη εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός ” τις οποίες ρητά καταδίκασε.

Παλαιότερα άρθρα: