ΕΕ: Νέος τρόπος υπολογισμού του πληθυσμού των κρατών μελών

Untitled-1
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Λόγω της αυξανόμενης σύγχυσης με τις διαφορετικές μεθόδους καταγραφής του πληθυσμού των κρατών μελών, το ΕΚ ενέκρινε ένα νέο τρόπο απογραφής του πληθυσμού των κρατών μελών. Στο παρόν άρθρο θα αναλυθεί πλήρως ο νέος τρόπος απογραφής και θα εξηγηθούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας που πρέπει να εφαρμοστεί προκειμένου αυτή η μέθοδος απογραφής να έχει άμεση ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κάθε κράτος μέλος έχει την δική του μέθοδο απογραφής των κατοίκων του με αποτέλεσμα η Ένωση να μην έχει σαφή εικόνα του απογεγραμμένου πληθυσμού και κατ’επέκταση να μην μπορεί να απεικονιστεί η αύξηση ή πτώση του πληθυσμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για αυτούς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία νέα κοινή μέθοδο απογραφής πληθυσμού, η οποία  θα απεικονίζει τους ‘συνήθως διαμένοντες’ στα κράτη μέλη, δηλαδή τα άτομα που είχαν ή σχεδιάζουν να έχουν ως τόπο κατοικίας ένα κράτος μέλος για τουλάχιστον 12 μήνες.

Ένας από τους στόχους της Επιτροπής είναι τα κράτη μέλη να μετρούν το κάθε άτομο μία φορά προκειμένου να εξασφαλίσει ασφαλή και σαφή στοιχεία για τον πληθυσμό του κάθε κράτους μέλους. Τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται θα βοηθούν μεταξύ άλλων στον υπολογισμό της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο, αλλά και για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων των κρατών στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η νομοθετική αυτή πρόταση έχει ως σκοπό τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν  ποιοτικά στοιχεία για τον πληθυσμό τους , τα  οποία θα βοηθήσουν στον καθορισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Επιπροσθετώς μέσα στην νομοθετική πρόταση εισήχθη μία ρήτρα αναθεώρησης, η οποία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει μία έκθεση κάθε πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθούν το αντίκτυπο των συγκεκριμένων κανόνων.

Παρόλα αυτά ο εισηγητής της νομοθετικής αυτής πρότασης, Csaba Sógor (ΕΛΚ, Ρουμανία) ,την καταψήφισε και σε δηλώσεις που έκανε αργότερα υποστήριξε ότι  η συγκεκριμένη πρόταση τιμωρεί τα κράτη μέλη που έχουν πολλούς κατοίκους που ζουν στο εξωτερικό.[1]

Κλείνοντας, παρά το γεγονός οτι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση , η ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος για τη θέσπιση των κανόνων αναβλήθηκε, κατόπιν αιτήματος της Προέδρου της επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Pervenche Berès (Σοσιαλιστές, Γαλλία), ώστε να υπάρξει χρόνος για τις ανεπίσημες συνομιλίες με το Συμβούλιο, με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

Εν κατακλείδι, στο άρθρο αυτό αναφέρθηκε η νέα πρόταση για την θέσπιση μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής σε ό,τι αφορά την δημογραφική χαρτογράφηση των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνεται η όσο το δυνατόν πιο δίκαιη διανομή των δικαιωμάτων των κρατών στο Συμβούλιο, αλλά και στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Γενικά υπάρχει το κλίμα θέσπισης κοινών πολιτικών σε ό,τι αφορά πολιτικές που έχουν την δυνατότητα επηρεασμού της Ένωσης σε συλλογικό επίπεδο.


[1] Δελτίο Τύπου της  13 Απριλίου  στην ιστοσελίδα του ΕΚ

Παλαιότερα άρθρα: