Έλεγχος του πόθεν έσχες των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

check public
Διαβάστε επίσης

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, δίνονται οδηγίες για τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των οποίων το πόθεν έσχες θα ελέγχεται.

Έτσι εμβάσματα στο εξωτερικό, αποκλίσεις φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικές καταθέσεις, τεκμήρια, αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων εντός του ιδίου έτους θα λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη.

Αναλυτικά τα κριτήρια αυτά σύμφωνα με την απόφαση είναι τα ακόλουθα:

1. Απόκλιση φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικό υπόλοιπο
2. Μεταβολή τραπεζικών καταθέσεων
3. Εμβάσματα στο εξωτερικό
4. Απόκλιση τεκμηρίων διαβίωσης και δηλωθέντων εισοδημάτων
5. Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης
6. Απόκτηση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός του ίδιου έτους
7. Απόκλιση του συνόλου των καταθέσεων από ανάλωση κεφαλαίου
8. Υπηρεσία που υπηρετεί, θέση έργου, θέση ευθύνης, χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης
9. Συνυπηρέτηση με σύζυγο στην ίδια υπηρεσία
10. Σύζυγος και συγγενείς Α΄ βαθμού λογιστές.

Παλαιότερα άρθρα: