ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 44,8% εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα το α” τρίμηνο

elstat2
Διαβάστε επίσης

Βάσει μίας νέας μελέτης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που ερευνά το εμπορικό έλλειμμα το α’ τρίμηνο κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι το εμπορικό έλλειμμα εκτινάχθηκε κατά 44,8%. Στα 6.475,9 εκατ. ευρώ (6.830,3 εκατ. δολάρια) σκαρφάλωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου -Μαρτίου 2017, έναντι 4.472,9 εκατ. ευρώ (4.881,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 44,8%.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πιο συγκεκριμένα, η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.274,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,2% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 242,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 13.355,4 εκατ. ευρώ (14.179,1 εκατ. δολάρια) έναντι 10.192,1 εκατ. ευρώ (11.206,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση,σε ευρώ 31,0 %. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.558,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,5%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά κατά 503,4εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 6.879,5 εκατ. ευρώ (7.348,8 εκατ. δολάρια) έναντι 5.719,2 εκατ. ευρώ (6.324,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 283,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 261,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Μάρτιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 4.776,0 εκατ. ευρώ (5.087,9 εκατ. δολάρια) έναντι 3.667,9 εκατ. ευρώ (4.059,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 30,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 397,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,1%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 294,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Μάρτιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 2.633,6 εκατ. Ευρώ (2.822,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.094,7 εκατ. ευρώ (2.332,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 205,3 εκατ. ευρώ δηλαδή 12,5% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 205,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Μάρτιο 2017 ανήλθε σε 2.142,4 εκατ. ευρώ (2.265,5 εκατ. δολάρια) έναντι 1.573,2 εκατ. ευρώ (1.727,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 36,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 192,6, εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 89,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%.

Τέλος, τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Παλαιότερα άρθρα: