ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 38,9% στην οικοδομική δραστηριότητα

ell_stat_uphresia
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Σε πρόσφατη μελέτη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζεται μία τεράστια πτώση στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, ανιχνεύεται μία πτώση κατά 38,9% στον όγκο των οικοδομικών αδειών για τον Μάιο του 2016 συγκριτικά πάντα με την αντίστοιχη περίοδο το 2015.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το µήνα Μάιο 2016 το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 849 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 140,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 634,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 31,5% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 38,5% στην επιφάνεια και κατά 38,9% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το µήνα Μάιο 2016 ανήλθαν σε 843 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 137,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 624,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας µείωση κατά 31,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 39,8% στην επιφάνεια και κατά 39,8% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας κατά το µήνα Μάιο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 6 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 10,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το µήναΜάιο 2016, ήταν 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα µηνών, δηλαδή από το Ιούνιο 2015 έως τον Μάιο 2016, το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.376 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.528,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.846,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2014 -Μαΐου 2015 παρατηρήθηκε µείωση κατά 9,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 7,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 9,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 16,8% στην επιφάνεια και κατά 14,2% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2014 – Μαΐου 2015. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 27,9%.

Το πεντάµηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, η Συνολική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 16,1% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 22,2% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο πεντάµηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 16,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 22,5% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015.

Τέλος, η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας συμβάλλει στην μεγάλη καταστροφή του κατασκευαστικού τομέα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά λουκέτα τα τελευταία χρόνια. Γενικά, θα πρέπει η Κυβέρνηση και οι εταίροι να βρουν μία συνολική λύση που να βοηθά τους οικονομικούς τομείς πάνω στους οποίους στηρίζεται η ελληνική οικονομία.

Παλαιότερα άρθρα: