Επιδοτήσεις fast track στον αγροτουρισμό – Δείτε τα προγράμματα που τρέχουν

agrotoyrismos
Διαβάστε επίσης

Επιδοτήσεις που πρέπει να εγκριθούν και να χρηματοδοτηθούν με διαδικασίες fast track προωθεί η κυβέρνηση. Ο λόγος είναι ότι στο τέλος του έτους θα πρέπει να επιστρέψει αδιάθετα υπόλοιπα από έργα περίπου 2 δις ευρώ που δεν έχουν διανεμηθεί, μεγάλο μέρος των οποίων είναι και επιδοτήσεις δράσεις για επιχειρήσεις, αγρότες ή για ανέργους. Η καθυστέρηση όμως κάποιων να κάνουν τις επενδύσεις τους, οι οποίες και θα «βγουν» από το ΕΣΠΑ, φέρνει ευκαιρίες για άλλους. Νέες προκηρύξεις για αγροτουριστικές επενδύσεις σε συγκεκριμένες «ζώνες» και νομούς προσφέρουν επιδότηση έως 60%. Ο λόγος για τα γνωστά προγράμματα Leader που αφορούν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Αφορούν ιδιώτες, αγρότες,  φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρήσεις, είτε υφιστάμενες είτε υπό ίδρυση. Μπορούν να πάρουν επιδότηση για επενδύσεις αξίας έως 500.000 ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής έως του 50% της δημόσιας δαπάνης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού/ λογισμικού/ εξοπλισμού των εργαστηρίων

Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

Γενικά έξοδα (π.χ. αμοιβές μηχανικών και συμβούλων) μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού

Κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ

Δαπάνες προβολής και προώθησης (έως 5% του συνολικού κόστους)

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης ή εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (έως 3% του συνολικού κόστους)

Τα προγράμμματα που «τρέχουν»

Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.- Έως 19/5/2015. Αναπτυξιακή Καρδίτσας. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ- Έως 20/4/2015. Αναπτυξιακή Φωκική ΑΑΕ ΟΤΑ- Έως 20/4/2015. Ν.Ιωαννίνων. Θεσπρωτίας. Έως 17/4/2015. Ν. Αιτωλοακαρνανίας- Έως 20/4/2015. Αναπτυξιακή Δράμας-ΑΑΕ ΟΤΑ- Έως 15/4/2015.

Παλαιότερα άρθρα: