Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

mytilinaios economist
Διαβάστε επίσης

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιά επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, να ανακηρυχθεί ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος επίτιμος διδάκτορας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για την εξαιρετική συμβολή του κ. Μυτιληναίου στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η τελετή της αναγόρευσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS σε Επίτιμο Διδάκτορα θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα σε χώρο, μέρα και ώρα που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Παλαιότερα άρθρα: