ΕΣΕΕ: Θετικό για μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις το ν/σ για Υπηρεσίες Μίας Στάσης

esse
Διαβάστε επίσης

Πριν από λίγες μέρες η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) έστειλε προτάσεις προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη σχετικά με το νομοσχέδιο για τις Υπηρεσίες μίας Στάσης, το οποίο ευνοεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής 

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε τις σχετικές θέσεις και κατ” άρθρο προτάσεις της στο σχέδιο νόμου «Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων» και εκτιμά ότι «αποτελεί ένα σημαντικό νόμο πλαίσιο, που εάν λειτουργήσει όπως πρέπει, με την έκδοση των απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων (κυρίως υπουργικών αποφάσεων κ.α.) μπορεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός ευνοϊκού και απαλλαγμένου από στρεβλώσεις και αγκυλώσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις».

Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στην σύσταση, ενώ κατά την γνώμη της, ο νόμος θα επιτύχει τον σκοπό του, δηλαδή τον τελικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και την διευκόλυνση της άμεσης επιχειρηματικότητας, μόνο εάν τελικώς επεκταθεί εκτός από την ίδρυση και στο σύνολο των διαδικασιών λειτουργίας μίας επιχείρησης που απαιτούν δημοσιότητα (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, αυξήσεις/μεταβολές εταιρικού – μετοχικού κεφαλαίου κλπ.).

Άρθρο 5

Στα προβλεπόμενα για την σύσταση της κάθε μορφής εταιρείας μετά από αίτηση στις υπηρεσίες μίας στάσης «η διαδικασία όπως περιγράφεται έχει αδυναμίες που αποτυπώνουν το ισχύον σύστημα γραφειοκρατίας.

Πρώτον, για τους επιχειρηματίες που θα επιλέξουν να συστήσουν τις εταιρείες τους με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΕ και ΕΠΕ), το καταστατικό που υποβάλλεται, έχει ήδη υπογραφεί και η διόρθωση και συμπλήρωσή του συνεπάγεται ενδεχομένως περαιτέρω έξοδα και απώλεια πολύτιμου χρόνου.

Δεύτερον, ενώ είναι εύκολο οι υπηρεσίες μιας στάσης να αρνηθούν το αίτημα όταν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος είναι πανομοιότυποι, είναι σχετικά αυθαίρετο να κρίνουν οι υπηρεσίες αυτές σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εάν μία επωνυμία ή ένας διακριτικός τίτλος συγχέεται, θυμίζει ή παραπέμπει σε κάποιον άλλο, ήδη καταχωρημένο». Η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι, εντός των επιμελητηρίων και με αρμοδιότητα για όλες τις υπηρεσίες μίας στάσης, θα πρέπει να συσταθεί και ένα δευτεροβάθμιο συλλογικό διοικητικό όργανο, το οποίο, με εξίσου σύντομες διαδικασίες, θα επιλαμβάνεται και θα αποφασίζει τελικά, μετά την πρώτη απόρριψη της υπηρεσίας μίας στάσης.

Για τα ειδικά τέλη από τους αιτούντες για την καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή στο ΓΕΜΗ η ΕΣΕΕ υποστηρίζει ότι τα επιμελητήρια θα χρειαστούν κάθε διαθέσιμο πόρο για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΓΕΜΗ και ως εκ τούτου, ακόμα και τα τέλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα πρέπει να κατευθύνονται προς αυτά ανά γεωγραφική αρμοδιότητα.

Τέλος, με βάση τις προτάσεις του καθύλη αρμόδιου φορέα σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί θετικό βήμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γενικά είναι θετικό να γίνονται σωστές κινήσεις στο τομέα των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς μία ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα θα δώσει την κατάλληλη ώθηση στην οικονομία προκειμένου να μπορέσει να επανεκκινηθεί.

 

Παλαιότερα άρθρα: