Eurobank: Η παγκόσμια οικονομία θα αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις

eurobank
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Η τράπεζα πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε μία ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας, των προκλήσεων και αδυναμιών της, καθώς και της προοπτικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξής της. Ο τίτλος της ανάλυσης της Eurobank είναι «Βασικά Θέματα της Παγκόσμιας Οικονομίας & Άμεσες και Μεσομακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους.»

Αναλυτικά, η τράπεζα, σημειώνει τα εξής:

Το άρθρο αυτό αναλύει ορισμένα από τα κύρια θέματα τα οποία εκτιμούμε ότι θα θέσουν το πλαίσιο για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας το επόμενο διάστημα.
Κατά τους πρόσφατους μήνες, αυξήθηκαν οι ανησυχίες σχετικά με την συνεχιζόμενη αδυναμία της παγκόσμιας οικονομίας να ανακάμψει στον απόηχο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στις ανεπτυγμένες χώρες, η προσπάθεια απομόχλευσης κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη, η οποία μερικώς μόνο αντισταθμίζεται από την αργή πρόοδο των διαρθρωτικών αλλαγών. Οι αναδυόμενες οικονομίες δοκιμάζονται από την αναταραχή στις αγορές εμπορευμάτων και πετρελαίου ενώ ταυτόχρονα, προσπαθούν να αναμορφώσουν το αναπτυξιακό τους πρότυπο για να πετύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης και καθαρών εξαγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάποιοι αναλυτές ανησυχούν ότι οι φορείς άσκησης νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών έχουν ήδη εξαντλήσει όλα τα βασικά όπλα τους και δεν υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να κάνουν για να στηρίξουν την ανάπτυξη σε περίπτωση νέας επιδείνωσης. Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από την αβεβαιότητα που προκαλεί το Brexit, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση. Ως αποτέλεσμα, πολλοί διεθνείς οίκοι και οργανισμοί αναθεώρησαν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για το 2016, με αργή βελτίωση να προβλέπεται για το 2017.

Οι ανησυχίες έτσι γενικεύονται στο κατά πόσον η παγκόσμια οικονομία μπορεί να επιτύχει διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα έτη, ιδίως όταν σημαντικοί δομικοί παράγοντες θα αρχίσουν να επιδρούν (κλιματική αλλαγή, γήρανση του πληθυσμού, εξάντληση φυσικών πόρων). Αυτό το άρθρο επιχειρεί να συνεισφέρει σε αυτόν τον διάλογο εξετάζοντας ορισμένα θέματα τα οποία εκτιμούμε ότι θα έχουν σημαντική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Πιο συγκεκριμένα:

Τμήμα 1: Η Επιβράδυνση της Κινεζικής Οικονομίας και η Πιθανότητα Διάχυσής της. Μετά από μια ιστορική επισκόπηση του οικονομικού μοντέλου της Κίνας, εξετάζουμε τις προκλήσεις που οι κινεζικές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν στην προσπάθειά τους να μεταρρυθμίσουν το τρέχον πρότυπο ανάπτυξης που βασίζεται στις εξαγωγές, ώστε να έχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή της εγχώριας ζήτησης. Ταυτόχρονα, πρέπει να διορθώσουν τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες, να αποτρέψουν μια ανώμαλη προσγείωση της ανάπτυξης, και να ολοκληρώσουν την ημιτελή μετάβαση της κινεζικής οικονομίας σε μια οικονομία της αγοράς. Η ανάλυσή μας περιλαμβάνει έναν οικονομετρικό έλεγχο της συνέπειας των επίσημων στοιχείων για την ανάπτυξη με τα στοιχεία από δείκτες υψηλής συχνότητας. Η βαθμονόμηση των σεναρίων για την εξέλιξη της ανάπτυξης, δείχνει επιβράδυνση της Κινεζικής Οικονομίας το 2016 και το 2017, αν και το ενδεχόμενο κατάρρευσης δεν φαίνεται πολύ πιθανό. Η πιθανολογούμενη επιβράδυνση θα έχει δευτερογενείς επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία. Το άρθρο περιγράφει τα κανάλια μετάδοσης και συνιστά προσοχή στους επενδυτές.

Ενότητα 1: Οι επιπτώσεις της Επεκτατικής Νομισματικής Πολιτικής. Αυτή η ενότητα εξετάζει τις προσπάθειες των Κεντρικών Τραπεζών παγκοσμίως να αντιμετωπίσουν την ασθενική ανάπτυξη και τον χαμηλό πληθωρισμό, ενώ παράλληλα να τιθασεύσουν τις ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνουμε σε δύο αλληλένδετα θέματα, την απόκλιση στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μεταξύ της Fed και της ΕΚΤ, καθώς και τις επιπτώσεις της πολιτικής αρνητικών επιτοκίων.

Ενότητα 2: Η πτώση των Τιμών του Πετρελαίου: Αιτίες, Επιπτώσεις και Προοπτικές. Αυτή η ενότητα αναλύει τους κύριους παράγοντες που συνέβαλαν στην πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου, δηλαδή την ταχεία αύξηση της προσφοράς, τη χαλάρωση των ανησυχιών για τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εντάσεων στην προσφορά πετρελαίου, και μια αλλαγή στη στρατηγική του ΟΠΕΚ. Παρότι εντοπίζουμε και παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης που συνέβαλαν, φαίνεται ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου σχετιζόταν κατά κύριο λόγο με την πλεονάζουσα προσφορά. Τούτου δοθέντος, ο αναμενόμενος αντίκτυπος στην οικονομική δραστηριότητα θα είναι θετικός για τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τη σημείωση ότι οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα μεσοπρόθεσμα.

Ενότητα 3: Άλλα σημαντικά θέματα. Αυτή η ενότητα αναφέρει συνοπτικά άλλα θέματα, πιο μακροπρόθεσμης φύσης, που πιστεύουμε ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να έχουν κατά νου τους επόμενους μήνες και χρόνια. Αυτές περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις του Brexit για το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και την παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τους κινδύνους απο απορρέουν από αυτές, καθώς και τις αποκαλούμενες μέγα-τάσεις, δηλαδή ζητήματα που μπορεί να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου (τεχνολογία, κλιματική αλλαγή, εισοδηματικές ανισότητες, υπερπληθυσμός κτλ).

Τέλος, η τράπεζα διαπιστώνει πως οι περισσότεροι οίκοι έχουν αναθεωρήσει επί τα χείρω τις προβλέψεις τους το 2016, ενώ βλέπουν αργή ανάκαμψη το 2017. Παράλληλα, συγκαταλέγει στις κυριότερες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας την επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, το Brexit, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση.

Παλαιότερα άρθρα: