Eurobank: Ο εξωτερικός τομέας «αγκάθι» για την οικονομία

eurobank
Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2017 (ΠΚΠ2017), ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2016 προβλέπεται στο -0,3%. Αυτό το μέγεθος είναι παρόμοιο με τις εαρινές εκτιμήσεις της ΕΕ και δυσμενέστερο σε σχέση με τις πρόσφατες προβλέψεις του ΔΝΤ για οριακή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά +0,1%, τονίζει η Eurobank στο «7 ημέρες οικονομία».

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Ως γνωστόν, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση κατά -1,0% το 1ο εξάμηνο 2016. Συνεπώς, για να επαληθευτεί η πρόβλεψη του ΠΚΠ2017 ή του ΔΝΤ θα πρέπει το 2ο εξάμηνο 2016 να καταγραφεί θετικός ρυθμός μεγέθυνσης της τάξης του +0,4% (+€384,59 εκατ. σε σταθερές τιμές) ή +1,1% (+€985,51 εκατ.).

Τι δείχνουν τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία για την πορεία της πραγματικής οικονομίας το 2ο εξάμηνο 2016;

Οι δείκτες βασικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεταβλητών παρουσιάζουν μεικτή εικόνα, αναφέρει η Eurobank. Για παράδειγμα:

1ον οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) των δεικτών οικονομικού κλίματος και εμπιστοσύνης καταναλωτή το 2016Q3 ήταν ελαφρώς υψηλότεροι σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη το προηγούμενο τρίμηνο. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (3ΠΟΠ) αποτελεί έναν ερμηνευτικό παράγοντα αυτής της θετικής εξέλιξης.

2ον η ανοδική πορεία της απασχόλησης συνεχίστηκε τον Ιούλιο 2016. Ωστόσο, η δυναμική της ήταν οριακά μικρότερη σε σχέση με το Μ.Ο. του 2016Q2, δηλαδή 2,2% vs 2,4%. Πιθανή περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών του 2016H2 δύναται να αποτελέσει μια βασική συνιστώσα για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Εντούτοις, αν η προαναφερθείσα μεταβολή δε συνοδευτεί από ενίσχυση της παραγωγικότητας η επίδρασή της στην οικονομία θα είναι σχετικά μικρή.

3ον η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε μέση ετήσια αύξηση +2,6% το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2016 μικρότερη κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) σε σύγκριση με το Μ.Ο. το 2016Q2 (+4,8%).

Επιπρόσθετα, ο Μ.Ο. του δείκτη PMI για τον τομέα της μεταποίησης παρέμεινε σε επίπεδα οριακά χαμηλότερα από το όριο επέκτασης-συρρίκνωσης των 50 μονάδων δείκτη (ΜΔ) το 2016Q3. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο ήταν στάσιμος.

4ον η μέση ετήσια μεταβολή της ονομαστικής αξίας των εξαγωγών εμπορευμάτων διαμορφώθηκε στο -1,6% το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2016. Το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές ήταν +11,5%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε κατά -€770,84 εκατ.

Σημειώνουμε ότι συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης πέρασε σε αρνητικό έδαφος το 2016Q2 έπειτα από 4 συνεχή τρίμηνα με θετικό πρόσημο. Πιθανή ανάκαμψη των εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και μεταφορές δύναται να αντιστρέψει την εν λόγω κατάσταση.

5ον ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε ετήσια αύξηση +8,8% τον Ιούλιο 2016. Το θετικό στοιχείο είναι ότι σε μηνιαία βάση κινήθηκε ανοδικά για 2ο συνεχή μήνα, υπογραμμίζει η Eurobank.

Τέλος, στο δελτίο της η τράπεζα αναφέρει όλους τους δείκτες βασικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεταβλητών του 2ου εξαμήνου του 2016, οι οποίοι  παρουσιάζουν μία μεικτή εικόνα σε ότι αφορά τα μεγέθη αυτά. Σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε οι ανοδικοί δείκτες να διατηρηθούν και οι καθοδικοί να παρουσιάσουν άνοδο.

Παλαιότερα άρθρα: