Eurobank: Ολοκλήρωση της εκποίησης κλασματικών υπολοίπων από το reverse split

eurobank
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πριν την αλλαγή του χρόνου η τράπεζα Eurobank κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία εκποίησης των μετοχών που προέκυψαν από την μείωση του κεφαλαίου της τράπεζας και αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να ανέλθει το τελικό προϊόν της εκποίησης σε 18.251 ευρώ, των οποίων οι δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της τράπεζας.

Αναλυτικότερα, την 23η Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης 17.644 κοινών ονομαστικών μετοχών, που προέκυψαν από τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την ταυτόχρονη:
(i) αύξηση της ανερχόμενης σε €0,30 ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις συνολικά 14.707.876.542 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με τη συνένωσή τους σε 147.078.765 κοινές ονομαστικές μετοχές (Reverse Split) της Τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας €30,0000000856684, ήτοι με αναλογία 100 παλαιές προς 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, και

(ii) τη μείωση της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μίας από αυτές τις 147.078.765 κοινές ονομαστικές μετοχές από €30,0000000856684 σε €0,30, με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4(α) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή η εταιρική πράξη, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 16 Νοεμβρίου 2015 και εγκρίθηκε με την υπ” αριθ. 120313/24.11.2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 18.251,49 ευρώ. Δικαιούχοι του προϊόντος της εκποίησης είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 30.11.2015 (record date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους θα γίνει κατά το ποσό που τους αναλογεί ως εξής:
Α) Στους μετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση, στις 30.12.2015, σε λογαριασμό τους που τηρούν στην Τράπεζα.
Β) Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα μπορούν να το εισπράξουν από τις 30.12.2015 ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους στο Σ.Α.Τ. ή
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, είτε οι ίδιοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ) και, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Εν κατακλείδι, η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης όπως είναι ευρέως γνωστό έχει ολοκληρωθεί και το τελικό βήμα μετά την ανακεφαλαιοποίηση είναι να γίνει η εκποίηση του προϊόντος του οποίου δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της τράπεζας και αναμένεται να εισπραχθεί το συντομότερο δυνατό.
Γιάννης Κουτρουμπής

Παλαιότερα άρθρα: