Ευρωβαρόμετρο: Περιθωριοποίηση λόγω οικονομικής κρίσης βιώνουν οι νέοι

eurobarometer
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Την περιθωριοποίηση βιώνουν οι νέοι λόγω της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ερευνά όλα τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σφαιρικό τρόπο.
Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι από τους μισούς νέους Ευρωπαίους ηλικίας 16-30 αισθάνονται περιθωριοποιημένοι στη χώρα τους λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά λίγοι θέλουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό εξαιτίας αυτής.

Παρ” όλα αυτά, για σχεδόν όλους τους ερωτηθέντες είναι σημαντικό να μάθουν για την Ε.Ε. και τη λειτουργία των θεσμών της. Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, στην οποία ρωτήθηκαν 10.294 Ευρωπαίοι ηλικίας 16-30 στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ 9 και 25 Απριλίου 2016, διαπίστωσε σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, όσον αφορά τα περισσότερα από τα θέματα που τέθηκαν σε αυτήν.

Η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 20 χώρες αισθάνονται αποκλεισμένοι, αν και υπάρχουν σημαντικές εθνικές διαφορές, μέχρι και 66 μονάδες. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τιμές είναι πολύ υψηλές σε χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Ωστόσο, συνολικά στην Ε.Ε. λίγοι νέοι άνθρωποι (15%) πραγματικά αισθάνονται υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της κρίσης, ενώ και εδώ τα εθνικά αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά.

Το 61% των νέων στην Ε.Ε. δεν θέλει να σπουδάσει, να εκπαιδευτεί ή να εργαστεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ενώ το 32% θα ήθελε να το κάνει. Στην πραγματικότητα, συνολικά σε όλη την Ε.Ε., το 88% των ατόμων ηλικίας 16 έως 30 δεν έχουν ποτέ ταξιδέψει σε άλλη χώρα της Ε.Ε. για σπουδές ή εργασία.

Το 90% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να μάθουν για την Ε.Ε. και τη λειτουργία των θεσμών της και μόλις πάνω από το ήμισυ (51%) δηλώνουν ότι το να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη δημόσια ζωή της Ε.Ε.

Μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι σε κοινωνικά δίκτυα, μια σχετική πλειοψηφία (46%) πιστεύει ότι τα δίκτυα αυτά αντιπροσωπεύουν «πρόοδο για τη δημοκρατία, επειδή επιτρέπουν σε όλους να λάβουν μέρος σε δημόσια συζήτηση». Αντίθετα, το 27% πιστεύει ότι αποτελούν «κίνδυνο για τη δημοκρατία, λόγω της ακατάλληλης χρήσης που μπορεί να γίνει των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Κλείνοντας, η έρευνα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ότι αφορά την πληροφόρηση που χρειάζονται προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες που θα βελτιώσουν το κλίμα που επικρατεί στην Ένωση σε ότι αφορά την νεολαία.

Παλαιότερα άρθρα: