Για την ευημερία ποιου λαού θα αγωνιστούμε;

Athens-austerity-20121107-0048-2
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Ιωάννης Κοντός,
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Έθνους μας οφείλουμε να εργαστούμε για την κατάρτιση ρεαλιστικών μελετών και προτάσεων που σκοπεύουν στην επίτευξη στόχων όπως η μείωση της ανεργίας, η αύξηση των εξαγωγών, η εξασφάλιση αυτάρκειας στην τροφή, την ενέργεια, τους βασικούς αμυντικούς εξοπλισμούς, η τεχνολογική ανάπτυξη και άλλες επείγουσες ανάγκες της χώρας μας.

Μια πανελλαδική εκστρατεία για την συστράτευση όλων όσων μπορούν να συμβάλουν απαιτεί την συντονισμένη προσπάθεια πολλών Ελλήνων ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης.
Η παρακολούθηση όμως της ταινίας για τις επιδιώξεις ορισμένων μεταναστών στην “ανεκτική” Βρετανία, που αναρτήθηκε στην Ολυμπία, σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση της εισόδου λαθρομεταναστών στην Ελλάδα δημιουργεί ορισμένα βασανιστικά ερωτήματα όπως τα εξής:

1. “Ποιος λαός θα κατοικεί αυτήν τη χώρα μελλοντικά και θα ωφεληθεί από την προσπάθεια που θα καταβληθεί από τους Έλληνες τώρα;”

2. “Θα διατηρηθεί στην Ελλάδα το δημοκρατικό μας καθεστώς ή θα αντικατασταθεί από κάποιο αυταρχικό καθεστώς θρησκευτικής προέλευσης;”

3. “Θα εξασφαλιστεί η Εθνική μας κυριαρχία ή θα απειληθεί η εκχώρησή της σε ξένες δυνάμεις;

4. “Θα εξασφαλιστεί η διαιώνιση του πανάρχαιου λαμπρού πολιτισμού μας ή θα καταστραφεί από άλλους κτηνώδους χαρακτήρα;

5. “Θα συνεχιστεί να υπάρχει εδώ η ισότητα των δύο φύλων ή θα υποβιβασθούν βιαίως οι Ελληνίδες λόγω της επικράτησης κάποιων δήθεν θεόπεμπτων ηλιθίων πεποιθήσεων;”

Αν δεν απαντηθούν προηγουμένως από τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία τέτοια ερωτήματα, είναι πολύ δύσκολο να πεισθούν να αγωνιστούν για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας όσοι εχέφρονες Έλληνες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για το έργο αυτό.

Παλαιότερα άρθρα: