Γιατί αφαιρέθηκαν -ξαφνικά- αρμοδιότητες από Βαλαβάνη και Μάρδα;

384c63d589d6c51753b216f9f37d56cf_XL
Διαβάστε επίσης

Με δυο αποφάσεις του Πρωθυπουργού αφαιρούνται αρμοδιότητες από τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και Δημήτρη Μάρδα.

Πιο συγκεκριμένα, τους αφαιρούνται οι αρμοδιότητες για «τα ερωτήματα και τις αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη υπαλλήλων των υπηρεσιακών μονάδων» μιας σειράς δημοσίων φορέων όπως είναι:

- Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών του Αυτοτελούς τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφαλείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης και της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής Επικοινωνιών.

-Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

-Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών. 4. Της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών με την επιφύλαξη της απόφασης Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη.

- Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων: α) της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων, β) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, γ) του Βαρβακείου Ιδρύματος, δ) τού Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων ποτών, ε) της Ελληνικό Α.Ε., στ) της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ζ) του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Από τις αποφάσεις δεν προκύπτει ποιος αναλαμβάνει τις παραπάνω αρμοδιότητες.

Παλαιότερα άρθρα: