Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Πολύ μικρό το όφελος από την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

091215162940_0442
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής σχετικά με το όφελος από την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, όπου στην ουσία βρίσκει πως το όφελος από την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ είναι πολύ μικρό από αυτό που είχε υπολογιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και προτείνει κάποιες λύσεις για να αυξηθούν τα έσοδα.

Αναλυτικότερα, η έκθεση προτείνει τη διευρυμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές ως μέσου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εσόδων. Εκτιμάται ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα 2 δισ. ευρώ από ΦΠΑ στα ταμεία του κράτους.

Στην έκθεση εκτιμάται ότι στην πλήρη εφαρμογή της η κατάργηση του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, που περιλαμβάνεται στο τρίτο μνημόνιο, θα αποφέρει έσοδα που δεν θα υπερβούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται πολύ μικρό από τους συντάκτες της έκθεσης.

Μάλιστα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους επικαλείται και άλλες εκτιμήσεις, όπως αυτή του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών το 2013 που υπολόγιζε ότι το σύνολο των εσόδων από το μέτρο αυτό είναι μόλις στα 69 εκατ. ευρώ.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι η καλύτερη υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με τους συντελεστές ΦΠΑ μέσω της καταπολέμησης της παραοικονομίας,  της φοροδιαφυγής, καθώς και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα των μειωμένων εσόδων από την επιβολή του ΦΠΑ και, συνεπώς, των μειωμένων εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα είναι διαχρονικά ανάμεσα στις χώρες με το μεγαλύτερο έλλειμμα ανάμεσα στο ΦΠΑ που μπορεί να εισπράξει και αυτόν που εισπράττει το οποίο για την περίοδο 2000-2011 υπολογίζεται σε 30%.

Ανάμεσα στα μέτρα τα οποία οι συντάκτες της έκθεσης θεωρούν ως αξιόπιστα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η διευρυμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσω πληρωμής.

Ωστόσο, όπως εκτιμάται στην έκθεση, το δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει επιπλέον 2 δισ. ευρώ από ΦΠΑ σε περίπτωση διευρυμένης χρήσης του πλαστικού χρήματος, η εθνική οικονομία να εξοικονομήσει 1,5 δισ. ευρώ και οι επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν επίσης 1-1,5 δισ. ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Οι συντάκτες της έκθεσης προτείνουν μια σειρά από μέτρα για τη διάδοση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως αντικίνητρα συνεχούς ανάληψης μετρητών με ταυτόχρονα κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής, υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών PΟS, υποχρεωτική χρήση καρτών σε συναλλαγές για ποσά πάνω από ένα όριο, ηλεκτρονική διασύνδεση του TAXIS με τις ταμειακές μηχανές.

Εν κατακλείδι, εφόσον υπάρχει η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει κάθε Κυβέρνηση να κάνει χρήση του εργαλείου αυτού προκειμένου να βλέπει αν τα μέτρα που εφαρμόζει έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα που πιστεύουν οι κυβερνώντες και αν όχι ποια μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμόσουν που είναι αποτελεσματικά με γνώμονα την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των πολιτών.

Παλαιότερα άρθρα: