Η ανεργία των νέων στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης

anergia-neoi
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Στην δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε παρατηρούμε, ότι εκτός από τις υπόλοιπες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αυξάνεται και η ανεργία των νέων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στο κάθε κράτος ξεχωριστά. Παρακάτω θα ανφερθούν τα ποσοστά ανεργίας των νέων, τόσο στην ΕΕ, όσο και σε κάθε χώρα της Ένωσης ξεχωριστά, αλλά και τις λύσεις τις οποίες έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιανουάριο του 2013, η ανεργία των νέων (κατώ των 25 ετών) σε επίπεδο ΕΕ (EU27) βρίσκεται στο 23,6% (5.732 εκατομμύρια άνεργοι), ενώ στις χώρες που βρίσκονται μέσα στο ευρώ το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι 24,2% (3.642 εκατομμύρια άνεργοι). Απο την σύγκριση των στοιχείων του Ιανουαρίου 2012, τα οποία ήταν 22,4% για την ΕΕ και 21,9% για την ευρωζώνη, με τα φετινά παρατηρείται μία αύξηση 1% με 2% αντιστοίχως. Αύξηση των αριθμών των ανέργων σε σχέση με το 2012 παρατηρείται αν δούμε τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2012 στα οποία καταγράφεται μία αύξηση της τάξης των 264.000 στην ΕΕ ( EU 27) και μία αύξηση 295.000 στην ζώνη του Ευρώ

Όσον αφορά τα ποσοστά ανεργίας κατά χώρα παρατηρούμε οτι για τον Ιανουάριο 2013 τα χαμηλότερα ποσοστά είχε η Γερμανία (7.9%), η Αυστρία (9.9%) και η Ολλανδία (10.3%), και τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (59.4% τον Νοέμβριο 2012), στην Ισπανία (55.5%) και στην Ιταλία (38.7%).

Με βάση αυτούς τους δείκτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλοντας να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είχε προτείνει μία δέσμη μέτρων στις 5 Δεκεμβρίου του 2012, η οποία ονομάστηκε «Νεολαία σε κίνηση» και αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων έως 25 ετών.

Το Συμβούλιο των Υπουργών κατέληξε σε απόφαση μετά από την εισήγηση της Επιτροπής στις 28 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή πρότεινε στις 7 Φεβρουαρίου την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με προυπολογισμό 6 δις ευρώ για την χρονική περίοδο 2014-2020.

Πιο αναλυτικά, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να απασχολήσει τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης με μοναδικό σκοπό να τους εντάξει στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με αυτήν την πρωτοβουλία, τα κράτη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα προκειμένου οι νέοι έως 25 ετών να μπορούν να καταρτιστούν ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, εντός τεσσάρων μηνών από την περάτωση των σπουδών τους ή εφόσον μέινουν άνεργοι.

Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα προγράμματα σχετικά με την απασχόληση των νέων, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των νέων θα έρθει συμπληρωματικά προς τα άλλα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων που προέρχονται απο την ΕΚΤ.

Ο προυπολογισμός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι ορισμένος στα 6 δίς, εκ των οποίων τα 3 δις θα προέλθουν απο ειδικό κονδύλι του Προυπολογισμού της ΕΕ με την ονομασία «Απασχόληση των νέων» και τα υπόλοιπα 3 δις θα προέλθουν απο την ΕΚΤ.

Θα πρέπει, λόγω των δημοσιονομικών δυσκολίων που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές χώρες, τα κράτη μέλη να συμπλήρωσουν με δική τους οικονομική συνεισφορά μόνο τη συνεισφορά του ΕΚΤ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις περιφέρειες της ΕΕ που το 2012 είχαν ανεργία μεγαλύτερη του 25% θα παρέχεται πρόσθετη χρηματοδότηση.

Κλείνοντας, θα πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας όχι μόνο επειδή μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εξαλειφθεί ένα σημαντικό ποσοστό άνεργων νέων, αλλά και διότι γίνεται αντιληπτή μία συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών ως προς την κοινωνική πολιτική προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα της ανεργίας.

Παλαιότερα άρθρα: