Η Ερωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

lexicon
Διαβάστε επίσης

Τα ελληνικά είναι μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι ενωσιακές νομοθετικές πράξεις πρέπει να δημοσιεύονται και στα ελληνικά.

Για να βελτιώσει την ποιότητα των μεταφραζόμενων κειμένων και να συμβάλλει στην υιοθέτηση ελληνικής επιστημονικής ορολογίας, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησε από τον Απρίλιο του 2015 το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας.

Με το Δίκτυο οι ελληνόφωνοι μεταφραστές των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται σε επαφή με επιστήμονες όλων των κλάδων αλλά και υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Παρουσιάσεις του Δικτύου θα πραγματοποιηθούν:

– στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 21 Μαρτίου, στις 13:00

– στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 30 Μαρτίου στις 12:00

Παλαιότερα άρθρα: