Η καθίζηση της ελληνικής γης

irrigation
Διαβάστε επίσης

Γράφει η Ελεωνόρα–Βασιλική Πατρικαλάκη

Γεωτρήσεις–πηγάδια και η παρανομία καλά κρατεί. Χωρίς εδαφολογική μελέτη, ο καθένας, είτε μόνος είτε ως ομάδα ανοίγει και μια γεώτρηση ή ένα πηγάδι για να βρει νερό να ποτίσει τα χωράφια του. Η γεωργία χρειάζεται νερό και το 50% περίπου προέρχεται από γεωτρήσεις, οι οποίες σε ποσοστό 25% είναι παράνομες.

Η παρανομία αυτή πρέπει να σταματήσει. Εκεί που υπάρχει μεγάλη πυκνότητα γεωτρήσεων και πηγαδιών ο κίνδυνος λειψυδρίας είναι μεγάλος, καθώς μεγάλη είναι και η καθίζηση του εδάφους και ο κίνδυνος πλημμυρών.

Το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) δέχεται αιτήσεις με γεωγραφικά στοιχεία  των σημείων υδροληψίας. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προβλέπει την καταγραφή όλων των γεωτρήσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο της. Μεγάλα πρόστιμα προβλέπονται σε όσους δεν δηλώσουν τις ιδιοκτησίες υδροληψίας και μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2015, δεν βγάλουν άδειες χρήσεις ύδατος.

Το υπουργείο περιβάλλοντος οφείλει να προστατέψει όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και την ελληνική γη.

Όχι άλλη καθίζηση
Όχι άλλη ολιγωρία

Καιρός να δούμε το μέλλον της Ελλάδας με οργάνωση, ώστε να μην έχουμε ξανά λειψυδρία και πλημμύρες.

Παλαιότερα άρθρα: