Η Κυπριακή Βουλή αποκτά πρόσβαση στον «Φάκελο της Κύπρου»

vouli-pisfimsa-palaistini
Διαβάστε επίσης

Οι πρόεδροι των Κοινοβουλίων Ελλάδας και Κύπρου, Νίκος Βούτσης και Γιαννάκης Ομήρου, υπέγραψαν στην Αθήνα πρωτόκολλο συνεργασίας, ώστε η κυπριακή Βουλή να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο υλικό, που συνέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τον «Φάκελο της Κύπρου» αναφορικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, πριν και κατά το πραξικόπημα της 15 ης Ιουλίου 1974 και την τουρκική εισβολή, που ακολούθησε.

Ανακοίνωση της κυπριακής Βουλής αναφέρει ότι το σχετικό πρωτόκολλο «τερματίζει μία ιστορική εκκρεμότητα σαράντα δύο χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974».

Παλαιότερα άρθρα: