H πολιτική του Πάνου Καμμένου στο Υπουργείο Άμυνας

yetha-thumb-large
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Νικήτας

Το κυβερνητικό πρόγραμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αναφορικά με την Εθνική Άμυνα παρουσιάστηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου του 2013. Το πρόγραμμα έχει συνταχθεί στην πλειάδα του από εν αποστρατεία στρατιωτικούς.

Η εθνική ασφάλεια, η αποτρεπτική ικανότητα και η μαχητική αξιοπιστία της χώρας, αποτελούν θεμελιώδεις και απαραβίαστες αρχές ζωτικής σημασίας για την υπόστασή της. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας αυτήν τη χρονική περίοδο, δεν πρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τεθεί υπό διαπραγμάτευση, ή έμμεσα με τα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα, υπό χαλάρωση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η θέση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, είναι όχι μόνο η μη χαλάρωση όλων των παραπάνω βασικών χαρακτηριστικών της Εθνικής Άμυνας, αλλά τουναντίον η διαρκής ενίσχυσή τους, με τη μέγιστη εκμετάλλευση όλων των τοπικών και διεθνών παραγόντων, όπως η γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, η στρατιωτική διπλωματία, το πλέγμα των διεθνών οργανισμών ασφάλειας και συνεργασίας (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ, ΟΑΣΕ, κλπ), στους οποίους η χώρα μας είναι από τα παλαιότερα και πλέον αξιόπιστα μέλη, και το γεγονός ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο το προσωπικό όσο και το ελληνικό οπλοστάσιο, κατατάσσονται στις κορυφαίες επιδόσεις, μεταξύ όλων των προηγμένων χωρών. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί η διαρκής μέριμνα για το προσωπικό, που αποτελεί τον κορυφαίο πολλαπλασιαστή ισχύος και η εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας. Με βάση τα πιο πάνω:

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Η εξέλιξη των ένστολων στελεχών αποφασίζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια υπηρεσιακά Συμβούλια των Κλάδων, με αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια. Επαναφέρεται η πρόνοια στους Κανονισμούς και στο Νόμο, ότι οι υποψήφιοι προς φοίτηση στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας θα πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες το γένος (στο σημείο αυτό υπάρχει διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ). Δημιουργείται διακριτός κύκλος εισαγωγής και εκπαίδευσης των Στρατιωτικών Σχολών και των Παραγωγικών Ακαδημιών των Σωμάτων Ασφαλείας από τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Καθιερώνονται ειδικά κριτήρια εισαγωγής, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος των ένστολων πολιτών του Κράτους, του αμυντικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του και των σύγχρονων αναγκών άμυνας και ασφάλειας. Δημιουργείται Ανεξάρτητη Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών. Επανεντάσσονται στο οργανόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων κρίσιμες Υπηρεσίες, όπως η Υδρογραφική Υπηρεσία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και οι Μονάδες Αεροφωτογράφισης της Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό αφενός τη συνδρομή τους στην κτηματογράφηση της χώρας και αφετέρου στην καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και της καταπάτησης δημοσίων γαιών και αιγιαλού, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών τους κατά προτεραιότητα. Επανιδρύονται οι Μονάδες της ΜΟΜΑ.

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας διατηρούν τη Διοικητική και Οργανική τους αυτοτέλεια (Ασφαλιστικός Φορέας Ένστολων) και διοικούνται από στρατιωτικό/αστυνομικό διοικητή (οικονομικού) ως διακριτή Μονάδα εντός του Σώμα- τος της Οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ταυτόχρονα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε εντός τετραετίας, να αποκατασταθούν οι απώλειες των στελεχών στο αρχικό επίπεδό τους. Ενισχύονται με νομοθετική ρύθμιση τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) με το συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης από τους μερισματούχους Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και για όσο διάστημα επιβάλλεται η έκτακτη αυτή εισφορά. Αναστέλλεται η κράτηση του 2% των αποδοχών που πληρώνουν οι εν ενεργεία υπέρ της ανεργίας, στα Μετοχικά Ταμεία. Εξαιρούνται τα Μετοχικά Ταμεία από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς δικαιούχων ή “παγώνουν” για 3 χρόνια.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

Αναπληρώνονται (κατά προτεραιότητα) οι μισθολογικές απώλειες στελεχών και προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οι συντάξεις αποστράτων.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Διατήρηση και αναβάθμιση του Στρατιωτικού χαρακτήρα των στρατιωτικών νοσοκομείων, ώστε να καταστούν τα κατ΄ εξοχήν νοσηλευτικά ιδρύματα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Τα χρέη των ΝΙΜΤΣ και ΝΝΑ να αναλαμβάνονται πλήρως από το Υπουργείο Υγείας, διότι δημιουργήθηκαν εξαιτίας της στρεβλής χρήσης τους από αυτό, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται με την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ. Οι συμβάσεις τις οποίες πρόκειται να υπογράψουν τα δύο Μετοχικά Νοσοκομεία με τους ασφαλιστικούς φορείς και τον ΕΟΠΥΥ, δεν μπορεί να είναι όμοιες με τις αντίστοιχες των Δημοσίων Νοσοκομείων, διότι ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός και οι κτιριακές υποδομές των Δημόσιων Νοσοκομείων έχουν χρηματοδοτηθεί από 3 κρατικά κονδύλια και επομένως δεν κοστολογούνται ως αντίτιμο στο τιμολόγιο του Δημοσίου, κάτι που βέβαια δεν συμβαίνει με το ΝΙΜΤΣ και το ΝΝΑ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Επανεξετάζονται οι κανόνες εμπλοκής και χρήσης του υπηρεσιακού οπλισμού των Σωμάτων Ασφαλείας για την αντιμετώπιση του αυξημένου οργανωμένου εγκλήματος. Κατοχυρώνεται θεσμικά το δικαίωμα της συνυπηρέτησης συζύγων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στην ίδια φρουρά, καθώς και η άμεση αντιμετώπιση του αιτήματος του ζεύγους. Εφαρμόζεται ο νόμος ο οποίος προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποζημίωση των εξόδων μετακόμισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από φρουρά σε άλλη φρουρά με ποσό που να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος.

Γίνονται δεκτά τα παιδιά των αξιωματικών στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, ακόμη και αν είναι υπεράριθμα, ώστε να διευκολύνονται οι γονείς στη νέα τους μετάθεση. Δημιουργούνται οικήματα σε απομακρυσμένες περιοχές αστυνομικών τμημάτων και λιμενικών σταθμών σε νησιά ή παραμεθόριες περιοχές, με σκοπό τη στέγασή τους. Δημιουργούνται στρατιωτικές λέσχες σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις και νησιά, με σκοπό όχι μόνο τη σίτιση, αλλά και τη στέγαση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΛΙΚΑ

Το ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ θα υλοποιεί μόνο τις προμήθειες αμυντικού υλικού-στρατιωτικού εξοπλισμού και τις προμήθειες του λοιπού υλικού μείζονος αξίας. Οι λοιπές προμήθειες μη αμυντικών υλικών-στρατιωτικού εξοπλισμού και λοιπών υλικών, που απαιτούνται για την επιβίωση, λειτουργία και καθημερινότητα των Μονάδων και Υπηρεσιών των ΕΔ, συντονίζονται από αρμόδιο φορέα του ΓΕΕΘΑ και να πραγματοποιούνται, στη συνέχεια, από αρμόδιο φορέα προμηθειών (όπως δηλαδή η ΑΣΔΥΣ / ΔΠΜ για το ΣΞ), συνολικά για όλους τους Κλάδους των ΕΔ. Δημιουργείται στο Υπουργείο Φορέας Συντονισμού των εταιρειών της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με την καθιέρωση σύγχρονων κριτηρίων διοίκησης, ενοποίηση εργοστασίων και γραμμών παραγωγής, αύξηση του ποσοστού κάλυψης των ενόπλων δυνάμεων, ενίσχυση των ερευνητικών φορέων, έγκαιρη ενημέρωση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και επανεξετάζεται ο θεσμός των αντισταθμιστικών ωφελημάτων.

Σταδιακή μετατόπιση μέρους των προς προμήθεια υλικών και εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε ελληνικές εταιρίες του κλάδου, με σκοπό την τόνωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καθιερώνεται ο θεσμός της Αμυντικής Χορηγίας από την Ομογένεια ή επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες και Έλληνες εφοπλιστές, με σκοπό τις αμυντικές προμήθειες των Ενόπλων 4 Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για την κατασκευή πολεμικών πλοίων σε Ελληνικά ναυπηγεία. Καμία απόδοση στρατιωτικών χώρων σε ΟΤΑ ή άλλους φορείς, χωρίς ανάλογο αντισταθμιστικό όφελος (αντιπαροχή, κλπ).

Αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες δεν πρόκειται να δούμε κάποια αύξηση αφού δεν υπάρχει ούτε μαντίλι για κλάμα. Φυσικά ούτε λόγος για την εκκίνηση ή την έναρξη εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερες αλλαγές δεν αναμένεται ούτε στην στρατιωτική θητεία.

Παλαιότερα άρθρα: