Η προκύρηξη 110 θέσεων στη ΔΕΗ

cc48b4f55a1bc8b49f1851e425b7d689_XL
Διαβάστε επίσης

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 110 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.).

Μπορείτε να δείτε τις θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα εδώ.

Παλαιότερα άρθρα: