Η πρώτη μαθητική προσομοίωση του Συμβουλίου της ΕΕ του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ

europe_direct
Διαβάστε επίσης

Σήμερα το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ -Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης- διοργανώνει για πρώτη φορά προσομοίωση, στο πρότυπο άλλων μαθητικών συνεδρίων, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας του κέντρου με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια αναπαράσταση των εργασιών του Συμβουλίου της ΕΕ η οποία θα γίνει από μαθητές. Συγκεκριμένα, προσομοιώνονται οι εργασίες της κοινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ με θέμα τη μετανάστευση.

Συγκεκριμένα, στην προσομοίωση συμμετέχουν 28 σχολεία της Αττικής, το καθένα με 2 μαθητές που αναλαμβάνουν τους ρόλους των υπουργών για τις εργασίες της κοινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ με θέμα τη μετανάστευση.

Οι εργασίες της προσομοίωσης αντιστοιχούν στις πραγματικές συνθήκες συνεδρίασης του Συμβουλίου και πραγματεύονται ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί ή συζητούνται τη δεδομένη χρονική́ περίοδο από́ το συγκεκριμένο όργανο. Η επιλογή́ του θέματος γίνεται με γνώμονα τόσο την κάλυψη της επικαιρότητας, όσο και την ανάδειξη ζητημάτων που διαφεύγουν – παρά τη σοβαρότητά́ τους – της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης.

Πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος της προσομοίωσης είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την ευρωπαϊκή επικαιρότητα και τα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί επί τάπητος στα αντίστοιχα όργανα της ΕΕ και αφορούν σε ζητήματα πολιτικού́ , ανθρωπιστικού́, κοινωνικού, πολιτιστικού́ , αναπτυξιακού́ καθώς και περιβαλλοντικού́ ενδιαφέροντος.

Συνεργάτες του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, με συντονιστές τη Γιώτα Μπουγά και τη Δάφνη Σαχίνογλου, ανέλαβαν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της προσομοίωσης: τη σύνταξη του προγράμματος και της θεματολογίας, το συντονισμό της συζήτησης, την ενημέρωση και υποστήριξη των σχολείων και τη διαχείριση των εργασιών της προσομοίωσης.

IMG_20160322_153329

Παλαιότερα άρθρα: