Το Ίδρυμα Ωνάση ρίχνει φως στο αρχείο του Καβάφη

Cavafy-270417
Διαβάστε επίσης

Από Illuminati

Το Αρχείο Καβάφη περιήλθε στην κυριότητα του Ιδρύματος Ωνάση στα τέλη του 2012 και εντάχθηκε στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη. Εξασφαλίστηκε έτσι η παραμονή του στην Ελλάδα και αποφεύχθηκε ενδεχόμενος κατακερματισμός του. Αποστολή μας είναι η προστασία και η συντήρηση του φυσικού αρχείου, η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ώστε να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους και, ταυτόχρονα, η διάδοση του καβαφικού έργου στο ευρύ κοινό.

Το Ίδρυμα Ωνάση (ΙΩ) είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την προστασία του Αρχείου και για κάθε ενέργεια που έχει στόχο την ακεραιότητά του. Οι ακαδημαϊκοί και επιστημονικοί συνεργάτες λειτουργούν συμβουλευτικά για την πραγματοποίηση προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται τόσο στο ειδικό όσο και στο ευρύ κοινό.

Από την πρώτη στιγμή που το ΙΩ απέκτησε το Αρχείο, κανείς ερευνητής δεν αποκλείστηκε και κανείς δεν είχε προνομιακή πρόσβαση. Κάθε ερευνητής που κάνει χρήση του Αρχείου, αλλά και της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, είναι ελεύθερος να εκφραστεί επιστημονικά όπως ο ίδιος κρίνει, υποκείμενος μόνο στους κανόνες δεοντολογίας που η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα θέτει.

Το ΙΩ δεν εμπλέκεται στην αξιολόγηση της επιστημονικής ή ιδεολογικής διάστασης του έργου κανενός ερευνητή. Αυτή είναι, εξάλλου, η ευρύτερη φιλοσοφία και η πολιτική του ΙΩ, το οποίο τα τελευταία 42 χρόνια έχει υποστηρίξει περισσότερους από 7.000 υποτρόφους για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες επιστημονικές εκδόσεις και περισσότερα από 400 πανεπιστήμια διεθνώς.

Αυτό που ζητείται από όσους πραγματοποιούν σχετικές δημοσιεύσεις, είναι να κάνουν αναφορά στην πηγή του πρωτογενούς υλικού, ώστε να μπορούν και άλλοι ερευνητές να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πηγές, να μπορεί να γίνεται έλεγχος της πηγής από όλους, να διασφαλίζεται η ισοτιμία της πρόσβασης στο Αρχείο και να καταστεί η ίδια η έρευνα για τον Καβάφη προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Όταν πρόκειται μάλιστα για αυτοτελείς δημοσιεύσεις τεκμηρίων, θεωρούμε αυτονόητη την πρότερη συνεννόηση με το Αρχείο Καβάφη, ώστε να τηρηθεί η πρακτική της ανοιχτής έρευνας. Οι κανόνες αυτοί, λοιπόν, δεν έχουν κατασταλτικό ή λογοκριτικό χαρακτήρα, αλλά αφορούν στην προάσπιση της ανοιχτής γνώσης και των διανοητικών Κοινών.

Παλαιότερα άρθρα: