ΙΟΒΕ: Οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον μήνα Μάρτιο

iobe
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε από το ΙΟΒΕ η έρευνα οικονομικής συγκυρίας που αφορά τον μήνα Μάρτιο και περιλαμβάνει όλους τους οικονομικούς δείκτες και τους τομείς της οικονομίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα παρουσιάζονται παρακάτω και αποδεικνύουν πως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμα εξέλθει της οικονομικής κρίσης.

Αναλυτικότερα, ο ∆είκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα βελτιώνεται οριακά τον Μάρτιο και διαμορφώνεται στις 90,1 (από 89) μονάδες, σε επίδοση που είναι όμως πολύ χαμηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (97,3 μονάδες). Η μικρή αυτή βελτίωση είναι αποτέλεσμα ελαφρώς καλύτερων προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα του Τουρισμού, αλλά και της σταθεροποίησης στο Λιανικό Εμπόριο.

Αντίθετα, στις Κατασκευές, τόσο στις Ιδιωτικές, όσο και στα Δημόσια Έργα σημειώνεται επιδείνωση, ενώ σε ότι αφορά τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης αυτός υποχωρεί εκ νέου, στο δυσμενέστερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2013. Είναι πιθανό, η προσδοκία για ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του εφαρμοσμένου προγράμματος σύντομα, να συμβάλλει θετικά στο οικονομικό κλίμα.

Από την άλλη πλευρά όμως εύλογα προεξοφλούνται ήδη αρνητικές εξελίξεις από την οριστικοποίηση των νέων φορολογικών μέτρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ειδικά στην πλευρά της ζήτησης, στα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται πρόσθετα στοιχεία αβεβαιότητας, όπως η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, που επιβαρύνουν το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναλυτικότερα:

1) στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώνονται σημαντικά, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τα αποθέματα αμβλύνεται ελαφρά, ενώ και οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιορίζονται οριακά

2) στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται, ενώ στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, το σχετικό ισοζύγιο δεν μεταβάλλεται και παραμένει αρνητικό.

3) στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα του φυσιολογικού για την εποχή

4) στις Κατασκευές, η χειροτέρευση του κλίματος εκπορεύεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά και από την πτώση του δείκτη προβλεπόμενης απασχόλησης

5) στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, η κάμψη του δείκτη προέρχεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση το επόμενο 12-μηνο, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και από την εξασθένηση της πρόθεσης για αποταμίευση και τις δυσμενέστερες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.

Ευρωπαϊκή Ενωση

Στην ΕΕ, η ελαφρώς μικρότερη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα σε σχέση με την Ευρωζώνη είναι αποτέλεσμα της θετικής μεταβολής του στο Ην. Βασίλειο (-1) και της σταθερότητας που παρουσίασε στην Πολωνία (+0,2). Σε τομεακό επίπεδο, οι διαφορές με την Ευρωζώνη έγκεινται στη μικρή βελτίωση που καταγράφει το κλίμα στη Βιομηχανία και τη σταθερότητα στο Λιανικό εμπόριο. Αναλυτικότερα:

• Στη Βιομηχανία, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώνονται στις -3,9 και -4,2 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής βελτιώνονται ελαφρά στην ΕΕ, όπως και οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης. Τέλος, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώνονται ελαφρά στην Ευρωζώνη.

• Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώνονται στις +9 και +9,6 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους χάνουν έδαφος σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.

• Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται στις +4,5 μονάδες στην ΕΕ και τις +1,8 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα βελτιώνονται και στις δύο ζώνες, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να υποδηλώνουν κλιμάκωση σε αμφότερες ΕΕ και Ευρωζώνη. Τέλος, ελαφρώς ανοδικά κινείται ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες στην Ευρωζώνη.

• Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινείται στις -16,9 και -20,8 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών μεταβάλλονται αρνητικά σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και συμβαίνει και με τις προβλέψεις για την απασχόληση.

• Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -7,3 και -9,7 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους μεταβάλλονται ελαφρώς αρνητικά και στις δύο ζώνες, όπως και οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η πρόθεση αποταμίευσης επιδεινώνεται στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας βαίνουν ελαφρώς δυσμενέστερες στην ΕΕ.

Έν κατακλείδι, παρατηρείται επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην ΕΕ και οριακή βελτίωση στην Ελλάδα από ότι τον Φεβρουάριο. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να ανησυχήσουν την ευρωπαϊκή ηγεσία, έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να λύσουν τα οικονομικά προβλήματα της ένωσης και να προχωρήσουν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη, σίγουρα πάντως θα πρέπει η ΕΕ να ρίξει τα μέτρα δημοσιονομικής σταθερότητας, τα οποία βρίσκονται σε πολύ υψηλά μέτρα την ώρα που οι περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση.

Παλαιότερα άρθρα: