“Καμπάνα” 150.000 ευρώ στο υπουργείο Εργασίας από το ΣτΕ

ypourgeio ergasias
Διαβάστε επίσης

Το ποσό των 150.000 ευρώ έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, πως οφείλει να καταβάλει το υπουργείο Εργασίας, σε Ιδιωτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτησης, επειδή ο τότε υφυπουργός Εργασίας παράνομα ακύρωσε οκτώ προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ” αριθμ. 2645/2014 απόφασή του, αναφέρει ότι το υπουργείο Εργασίας υποχρεώνεται να καταβάλει το ποσό των 152.281 ευρώ, με τους νόμιμους τόκους από το 1996 έως σήμερα, σε ιδιωτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Ο τότε υφυπουργός Εργασίας παράνομα ακύρωσε οκτώ προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Κεντρική Μακεδονία.

Ειδικότερα, το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρει ότι το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να καταβάλει στο ιδιωτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το επίμαχο ποσό, ως αποζημίωση, κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από τη μη καταβολή σε αυτό κοινοτικής και εθνικής χρηματοδοτήσεως. Το Κέντρο στερήθηκε τη χρηματοδότηση εξαιτίας της παράνομης 107575/24.6.1997 απόφασης του υφυπουργού Εργασίας. Με την εν λόγω απόφαση του υφυπουργού Εργασίας ακυρώθηκαν, οκτώ προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με την απόφασή του ΣτΕ, το ΚΕΚ είχε εκτελέσει τα οκτώ προγράμματα τα οποία ήταν χρηματοδοτούμενα κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% με εθνική συμμετοχή.

Οι δικαστές απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς του υπουργείου Εργασίας που ζητούσε να αναιρεθεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που είχε δικαιώσει το ΚΕΚ και σημειώνουν ότι με νόμιμη αιτιολογία το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας (με την οποία είχαν ακυρωθεί και τα οκτώ προγράμματα που είχαν εγκριθεί για το ΚΕΚ) τελούσε σε αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία που του προκλήθηκε.

Παλαιότερα άρθρα: