ΚΕΔΕ: Αίτημα για παύση στα νέα χαράτσια στους δημότες

kede
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Στις δύσκολες εποχές που βιώνει η χώρα είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να υπάρχει η δυνατότητα κάποιος φορέας και συγκεκριμένα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να προσπαθούν να υπερασπιστούν τους πολίτες με τις προτάσεις τους σχετικά με τα νομοσχέδια που φέρνει η Κυβέρνηση. Έτσι η Κ.Ε.Δ.Ε. απαιτεί την άμεση απόσυρση του άρθρου 13 του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα , που απαλλάσσει από την καταβολή ανταποδοτικών τελών τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Αναλυτικότερα, οι διαφοροποιήσεις που επέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών από το άρθρο 10 στο άρθρο 13 είναι σημαντικές, εξακολουθούν ωστόσο να ισχύουν τα παρακάτω:

1.Εξακολουθεί να προωθείται η απαλλαγή των παραχωρησιούχων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και του ΤΑΙΠΕΔ από όλα τα ανταποδοτικά τέλη συλλήβδην. Δηλαδή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/1989), από το τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/1993), από τα τέλη χρήσης κτημάτων ή υπηρεσιών (άρθρο 19 ΒΔ από 24.09.1958), τέλος χρήσεως ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.

2.Αν περάσει η ρύθμιση αυτή, οι Δήμοι θα υποχρεωθούν να καλύπτουν τα έξοδα των υπηρεσιών τους από μειωμένο αριθμό υπόχρεων και αυτό θα έχει ως ουσιαστικό την αύξηση της επιβάρυνσης με ανισομερή και άδικο τρόπο των νοικοκυριών και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που θα εξακολουθούν να υπόκεινται στο καθεστώς πληρωμής ανταποδοτικών τελών.

3.Η αιτιολογία που ακολουθεί τη διάταξη σχετικά με την απόφαση του ΣΤΕ δεν ευσταθεί, διότι με την υπ’ αριθμ. 2823/2014 απόφαση του ΣΤΕ κρίθηκε μη νόμιμη η επιβολή συγκεκριμένα των τελών καθαριότητας στην εταιρεία που διαχειρίζεται τον Αερολιμένα Αθηνών.

4.Αντίθετα η ρύθμιση του άρθρου 13 του σχεδίου νόμου θεσπίζει την απαλλαγή των παραχωρησιούχων από όλα συλλήβδην τα ανταποδοτικά τέλη και όχι μόνο από τα τέλη καθαριότητας.

5.Η υπερψήφιση του άρθρου 13 θα περιορίσει την αρμοδιότητα των Δήμων για τον καθορισμό των προϋποθέσεων επιβολής των ανταποδοτικών τελών και θα τους εξαναγκάσει σε υπέρμετρη επιβάρυνση των νοικοκυριών (και μάλιστα στην παρούσα οικονομική συγκυρία) προς όφελος άλλων χρηστών.

6.Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί και ζητήματα συνταγματικότητας, αφού ξεκάθαρα παραβιάζονται οι συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (άρθρο 102 του Συντάγματος) και η ίση μεταχείριση (άρθρο 4 του Συντάγματος).

7.Επιπλέον, δημιουργούνται επιπλέον πρακτικά ζητήματα στην εφαρμογή του Νόμου, αφού δεν ξεκαθαρίζεται μεταξύ άλλων με θα πραγματοποιείται η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων από τους ιδιώτες, πως η ιδιωτική εταιρεία θα μεταφέρει τα σκουπίδια προς του ΧΥΤΑ κ.α.

8.Η απαλλαγή των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων από την καταβολή ανταποδοτικών τελών είχε επιχειρηθεί ξανά και το 2013, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Επίσης, από πουθενά δεν προκύπτει ότι η απαλλαγή αυτή που επιχειρείται μέσω του άρθρου 13 συμπεριλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές της χώρας.

Για τους παραπάνω λόγους, η Κ.Ε.Δ.Ε. επιμένει στην ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου και να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας και Αυτοδιοίκησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των Δήμων.
Εν κατακλείδι, θα πρέπει η Κυβέρνηση να προσπαθήσει να βρει κάποια ισοδύναμα στα προαπαιτούμενα που καλείται να θεσπίσει δια νόμου μέσω του πολυνομοσχεδίου, καθώς όπως αναφέρει και η ΚΕΔΕ θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα στους πολίτες και θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένας ουσιαστικός και αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ της Κεντρικής Εξουσίας και της Αυτοδιοίκησης.

Παλαιότερα άρθρα: