Κόλαση με 18.662 κατασχέσεις

MONEY-HOUSE
Διαβάστε επίσης

Σημαντική αύξηση κατά 390.000.000 ευρώ παρουσίασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, που έχει αναλάβει να διαχειριστεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και αφορούν τον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς ανήλθαν στα 11,318 δισ. ευρώ, από 10,928 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «δημοκρατία» ταυτόχρονα, αυξάνονται και οι παραγγελίες για κατασχέσεις, που έχουν φτάσει τις 1.198, ενώ στις 18.662 ανήλθαν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, την ώρα που πάρα πολλοί οφειλέτες έχουν «παγώσει» την καταβολή των μηνιαίων δόσεων, περιμένοντας τη νέα ρύθμιση οφειλών. Από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ, τα 8,2 δισ. ευρώ αποτελούν κύρια οφειλή και τα 3,118 δισ. ευρώ αφορούν τα πρόσθετα τέλη που έχουν επιβληθεί. Από τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν τον Σεπτέμβριο φαίνεται ότι είναι πολύ περιορισμένη η αποδοτικότητα των μέτρων είσπραξης. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά μέσα σε έναν μήνα εισπράχθηκαν μόνο 35.017.750 ευρώ, από τα οποία τα 19.290.939 ευρώ αφορούν συνολικές εισπράξεις από ρυθμίσεις ανά φορέα, ενώ τα υπόλοιπα 15.726.811 ευρώ προέρχονται από εισπράξεις ανά φορέα, εκτός ρύθμισης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι για ακόμα μία φορά το ΕΤΑΑ έχει μηδενική συνεισφορά, ενώ, στον αντίποδα, η πλειονότητα των εσόδων προέρχεται από το ΙΚΑ (περίπου 29.000.000 ευρώ). Αλλα 1.700.000 ευρώ έχει συνεισφέρει ο ΟΑΕΕ, ενώ τα οφέλη από τον ΟΓΑ δεν υπερβαίνουν τα 430.000 ευρώ, ενδεικτικό του ότι έως τώρα μόνο περιπτώσεις οφειλετών που προέρχονται από το ΙΚΑ έχουν αποφέρει έσοδα στο ΚΕΑΟ.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους δείκτες, που δημοσίευσε το ΚΕΑΟ, φαίνεται ότι υπήρξαν 940 οφειλέτες οι οποίοι απώλεσαν τη ρύθμιση τον Σεπτέμβριο, με συνέπεια να μην μπορούν να εισπραχθούν 74.915.923 ευρώ.Επίσης, ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα για οφειλές 357.034.364 ευρώ και ξεκίνησε η διαδικασία για 18.662 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και για 1.198 παραγγελίες κατάσχεσης ακινήτων/κινητών. Επίσης, προχώρησε σε δεύτερο επίπεδο η διαδικασία κατάσχεσης για 162 ακίνητα και 17 περιπτώσεις κινητής περιουσίας, ενώ έγιναν 26 αναγγελίες για πλειστηριασμούς και μία για πτωχεύσεις – εκκαθαρίσεις.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που έχουν απολέσει την ισχύουσα ρύθμιση οφειλών, έχει προχωρήσει η διαδικασία για 3.648 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και 315 παραγγελίες για κατασχέσεις κινητών/ακινήτων. Σε δεύτερο χρόνο, έχουν προωθηθεί 22 περιπτώσεις για κατασχέσεις ακινήτων και έξι για κατασχέσεις κινητής περιουσίας, ενώ έχουν γίνει και τρεις αναγγελίες για πλειστηριασμούς. Το συνολικό ποσό των οφειλών για τα οποία λήφθηκαν αναγκαστικά μέτρα ανέρχεται σε 63.589.297 ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι το ποσό που διαβιβάστηκε στο ΚΕΑΟ για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχεται από το ΙΚΑ σε 272.207.825 ευρώ και από το ΕΤΑΑ σε 2.576.000 ευρώ.

Παλαιότερα άρθρα: