Κυβέρνηση: Διαδικασία διαγραφής χρεών με βάση εφτά κριτήρια

debtout
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης ανήγγειλε την διαγραφή χρεών έως και 20.000 ευρώ . Ωφελημένοι από το μέτρο -«σεισάχθεια» το χαρακτήρισε ο ίδιος- είναι όσοι αποδεδειγμένα έχουν οικονομική αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία αλλά ούτε και εισόδημα. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ και προβλέπει τη διαγραφή των χρεών των φυσικών προσώπων σε τράπεζες και δημόσιο.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους όσοι χρωστούν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο και να διεκδικήσουν τη διαγραφή των οφειλών τους. Δικαιούχοι είναι τα οικονομικά ασθενέστερα και υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αν το δικαστήριο επικυρώσει την αίτησή τους, τότε σε πρώτη φάση απαλλάσσονται προσωρινά για 18 μήνες.
Εφόσον στο διάστημα του ενάμιση χρόνου δεν μεταβληθεί η οικονομική τους κατάσταση, τότε τα χρέη τους διαγράφονται οριστικά. Πιο συγκεκριμένα, ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο εφόσον πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης.
2. Τα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία είτε ως δικαιούχου, είτε ως συνδικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεών του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ.
3. Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτησή του συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεών του.
4. Το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ μαζί με τους τόκους, τα έξοδα και τις προσαυξήσεις.
5. Δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές.
6. Τα πάσης φύσεως εισοδήματά του καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά.
7. Είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών.
Προσωρινή απαλλαγή
Ο ειρηνοδίκης, εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και εφόσον οι δανειστές δεν τις αμφισβητούν, μπορεί να διατάξει την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
Με την απόφαση αυτή αυτόματα αναστέλλονται τα πάσης φύσεως διωκτικά μέτρα εναντίον του. Η διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής είναι 18 μήνες και στο διάστημα αυτό αναστέλλονται τα πάσης φύσης ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.
Ο οφειλέτης, μέσα σε αυτήν την περίοδο θα πρέπει, αν μεταβληθούν τα περιουσιακά ή εισοδηματικά στοιχεία τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς τους, να ενημερώνει ανά τρίμηνο τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου όπου τηρείται ο φάκελός του. Αν δεν το πράξει αυτό ή αν αποδειχθεί ότι υπέβαλε ψευδή στοιχεία για να κερδίσει την απαλλαγή, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και τίθενται σε ισχύ τα σε βάρος του καταδιωκτικά μέτρα. Μετά το τέλος του 18μηνου και εφόσον η οικονομική του κατάσταση παραμένει σε δυσχερή θέση, τότε απαλλάσσεται πλήρως από το υπόλοιπο των υποχρεώσεών του.
Οι οφειλές που μπορούν να διαγραφούν
Τα χρέη προς το Δημόσιο που μπορούν να διαγραφούν σύμφωνα με τον τροποποιημένο «νόμο Κατσέλη» είναι προς την Εφορία, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι σχετικές διατάξεις περιγράφουν τις κατηγορίες των οφειλών προς το Δημόσιο ως εξής:
• Οι βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
• Οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α” και β” βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τον ν. 1337/1983 από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
• Ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Εν κατακλείδι, το μέτρο αυτό βοηθάει τα νοικοκυριά που έχουν μικρά χρέη σε διάφορες υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να τελειώσουν με τα ζητήματα που τους κρατούσαν πίσω και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η Κυβέρνηση για πρώτη φορά βρίσκεται στον σωστό δρόμο και μακάρι αυτό το μέτρο να τηρηθεί στο έπακρο και να λείψει η πιθανότητα μη εφαρμογής του.

Παλαιότερα άρθρα: