Κυβέρνηση: Παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλιάς τεχνολογίας

ix
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα υπογράφηκε μία νέα τροπολογία που παρατείνει το μέτρο της απόσυρσης μέχρι το Μάιο του 2016, ενώ προβλέπονται νέα ποσοστά απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για τα καινούργια επιβατικά οχήματα. Στην ουσία γίνεται προσπάθεια να συμπληρωθεί το μέτρο της απόσυρσης με άλλα μικρά κίνητρα προκειμένου να γίνει αντικατάσταση αυτοκινήτων παλιάς τεχνολογίας.

Αναλυτικότερα, η νέα τροπολογία διευθετεί το ζήτημα που είχε προκύψει με τον εκτελωνισμό νέων αυτοκινήτων και διευκολύνει χιλιάδες φορολογούμενους, δίνοντας επιπλέον κίνητρα για την αντικατάσταση των παλιών οχημάτων τους νέα, καινούργιας τεχνολογίας.

Η εν λόγω διάταξη θα κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει:

1) Προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μέχρι 20.000 ευρώ, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2001.

2) Προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3.500 τόνων, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.2001.

3) Αποσύρονται παλαιά αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.2001 και δεν οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας με την προθεσμία απόσυρσής τους να καθορίζεται έως τις 20.5.2016.

4) Ορίζεται ως νέα προθεσμία βεβαίωσης και καταβολής του τέλους ταξινόμησης των καινούργιων αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με μερική απαλλαγή, η 31η Μαΐου 2016.

5) Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε στις περιπτώσεις που επίσημοι διανομείς ή έμποροι έχουν ήδη παραλάβει από την αρχή του έτους αυτοκίνητα που πληρούν τα κριτήρια των παραπάνω περιπτώσεων, με καταβολή ολόκληρου του τέλους ταξινόμησης και τα οποία μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων, να επιστρέφεται η διαφορά αυτού, με βάση τα νέα ποσοστά απαλλαγής κατά περίπτωση.

6) Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που παρελήφθησαν από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων για εκθεσιακούς σκοπούς και για τα οποία προβλέπεται εξάμηνη αναστολή της είσπραξης του βεβαιωθέντος τέλους ταξινόμησης, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα καταβληθεί μέχρι 31.5.2016.

Εν κατακλείδι, η διατήρηση του μέτρου της απόσυρσης και μάλιστα η ενδυνάμωση της δείχνει πως η Κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να προχωρήσουν σε αγορά αυτοκινήτου. Βέβαια, οι πωλήσεις του αυτοκινήτου έχουν υποστεί καθίζηση, αλλά την συγκεκριμένη περίοδο θα πρέπει να δοθούν πιο δραστικά κίνητρα προκειμένου να αρχίσει να κινείται η αγορά του αυτοκινήτου.

Παλαιότερα άρθρα: