Ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές ανακοινώνει η ΔΕΗ

DEH
Διαβάστε επίσης

Ρυθμίσεις για τους πελάτες της, που την 31.1.2017 θα έχουν οφειλή μικρότερη των 500 ευρώ, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Αποφασίστηκε η αναστολή πληρωμής του χρέους αυτού μέχρι 31.12.2017 και η χορήγηση έκπτωσης 10% στους τρέχοντες λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους εξοφλούν εμπρόθεσμα. Η ρύθμιση αυτή αφορά 1.150.000 πελάτες περίπου με συνολική οφειλή περίπου 130 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση από 01.02.2017 μέχρι και 30.04.2017.

Παρέχεται, επίσης, δεύτερη ευκαιρία σε όσους πελάτες ρύθμισαν την οφειλή τους εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα των 36 δόσεων, αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε. Οι πελάτες αυτοί θα έχουν την δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα με το τρέχον ποσό της οφειλής, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι τις 28.02.2017.

Πέραν, μάλιστα, της διατήρησης της έκπτωσης του 15%, που είναι συνδεδεμένη με την συνέπεια στην εξόφληση των λογαριασμών και των δόσεων, από 10.1.2017 για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά θα ισχύσουν τα εξής:

- για οφειλή έως 1.000 ευρώ θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής σε 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Η 1η δόση θα καταβάλλεται άμεσα.

- για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ θα υπάρχουν δύο επιλογές: 1η: Άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις ή 2η: Άμεση καταβολή του 20% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Διευκρινίζεται ότι: για τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, θα ισχύει, 10% προκαταβολή και οι μηνιαίες δόσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με το μέσο μηνιαίο λογαριασμό, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες πελατών:

- οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και οι
- Αγροτικοί, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν οι σημερινές ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε επίσης την παροχή νέων κινήτρων για τους συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών τους, πελάτες και συγκεκριμένα:

επιβραβεύει με έκπτωση 6%, πλέον της έκπτωσης του 15%, όσους πελάτες προπληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος ενός έτους και τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η εφαρμογή του Προγράμματος «Προπληρωμή Λογαριασμού», ξεκινά άμεσα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τον Μάρτιο του 2017, θα εφαρμοστεί και για τα νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

«Η ΔΕΗ καλεί όλους τους πελάτες της με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανταποκριθούν στις νέες προτάσεις ρύθμισης και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης.»

Και η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση, πως «η συνέπεια είναι προαπαιτούμενο τόσο για την διασφάλιση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ όσο και για τη διατήρηση του κοινωνικού της χαρακτήρα και του αναπτυξιακού της ρόλου, με ανταποδοτικά οφέλη για όλους».

Παλαιότερα άρθρα: