“Μαγειρεμένα” στοιχεία βρίσκει στους προϋπολογισμούς των ΔΕΚΟ η νέα κυβέρνηση

C8BFD5342B7B364422FC695507888C8A
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Κασσιανός Τζέλης

Μαγειρεμένα στοιχεία βρίσκει στους προϋπολογισμούς των ΔΕΚΟ η νέα κυβέρνηση. Η αρχή γίνεται από το Κτηματολόγιο όπου τα μισά έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το 2015 και είναι αναγκαία για την πληρωμή έργων, μισθών κλπ., είναι κυριολεκτικά… αέρας, καθώς δεν προβλέπονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η δημόσια εταιρεία στην πραγματικότητα είναι υποχρεωμένη να κάνει στάση πληρωμών αλλά επιχειρήθηκε να δοθεί, προεκλογικώς τουλάχιστον, η εικόνα διάσωσης και ομαλής πορείας του έργου. Κι αν αυτό μπορεί να γίνεται σε μια μικρή ΔΕΚΟ, τότε τίθενται ερωτήματα για το τι πραγματικά συμβαίνει σε κεντρικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της εταιρείας του Κτηματολογίου που ενέκριναν οι πρώην υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος, προβλέπονται για το 2015 κρατικές επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 141 εκατ. ευρώ. Με το ποσό αυτό, ο προϋπολογισμός της εταιρείας εμφανίζει πλεόνασμα, με έσοδα ύψους 216 εκατ. ευρώ και δαπάνες 205 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2015 που ψήφισε νωρίτερα η Βουλή τα χρήματα που έχουν εγκριθεί ώστε να διατεθούν από το ΠΔΕ (σελ. 137 της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού, πίνακας 3.18) προς την εταιρεία του Κτηματολογίου, ανέρχονται σε μόλις 34 εκατομμύρια ευρώ.

Λείπουν δηλαδή 107 εκατ. ευρώ.

Τίθεται ευθέως ζήτημα παραποίησης στοιχείων προϋπολογισμού ΔΕΚΟ προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα, αφού χωρίς αυτά τα χρήματα ο προϋπολογισμός της εταιρείας είναι ελλειμματικός και έτσι δεν θα έπρεπε να εγκριθεί. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 228/Α’/18-11-2012, στο άρθρο 2) άλλα και σύμφωνα με τον νόμο Νόμο 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 3 αυτού, Μηχανισμός παρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.

Το θέμα γεννά και μείζονα πολιτικά ερωτήματα περί της ορθής εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων άλλα και περί της αξιοπιστίας των στοιχείων που επικαλείται η κυβέρνηση.

Με βάση αυτόν τον παραποιημένο προϋπολογισμό, η εταιρεία καλείται τώρα να “τρέξει” διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη ή να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες και τις απαραίτητες πληρωμές προς τρίτους για έργα κτηματογράφησης, αλλά της λείπουν στην πραγματικότητα τα μισά λεφτά.

Επιπρόσθετα, δεν μπορεί να αξιοποιήσει ούτε τα αποθεματικά της, ύψους 250 εκατ. ευρώ, από την είσπραξη των “κτηματοσήμων” που πλήρωσαν οι πολίτες που κτηματογράφησαν τις περιουσίες τους, αφού αυτά έχουν δεσμευτεί για την λογιστική επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Παλαιότερα άρθρα: