Νέο φορολογικό νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση

euro
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Μία από τις πολλές παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι ότι κάθε φορά που αλλάζει η Κυβέρνηση της χώρας, θέλοντας να ανταποκριθεί σε ένα ελάχιστο βαθμό σε αυτά που δηλώνει προεκλογικά, σκέφτεται την αλλαγή του φορολογικού συστήματος της χώρας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερό φορολογικό σύστημα.

Με την σειρά της, λοιπόν, η σημερινή Κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει το φορολογικό νομοσχέδιο με το να καταθέσει ένα καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε την Πέμπτη στην Βουλή. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι να συζητηθεί στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και έπειτα να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας προς ψήφιση.

Το σημερινό φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στην Βουλή η Κυβέρνηση περιέχει, σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους[1], τα ακόλουθα:

1 Κάτοικοι εξωτερικού. Καταργούνται τα τεκμήρια διαβίωσης για τους κατοίκους εξωτερικού ανεξάρτητα αν αποκτούν ή όχι εισόδημα στην Ελλάδα. Ετσι αποτρέπεται η άδικη φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού, κυρίως χιλιάδων Ελλήνων ομογενών, με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης (π.χ. δευτερεύουσα κατοικία, ΕΙΧ κ.λπ.) επειδή π.χ. απέκτησαν έστω 1 ευρώ εισόδημα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας κ.λπ.

2 Φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα από τόκους, ενοίκια, μερίσματα. Με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων που προβλέπει έμμεσο αφορολόγητο 9.550 ευρώ θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι για τους οποίους ενεργοποιούνται τα τεκμήρια διαβίωσης λόγω πενιχρών εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα, ενοίκια από ακίνητα κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου που έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο, δηλαδή από τόκους, μερίσματα ή εκμίσθωση ακινήτων ή και από υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. από μετοχές), τυχόν πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω του ότι τα τεκμήρια προσδιορίζουν το εισόδημα σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, και όχι με συντελεστή 26% επιπλέον προκαταβολή επομένου έτους, εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα (το εισόδημα που προκύπτει βάσει τεκμηρίων) δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει καλύψει με αποδείξεις το 10% της πρόσθετης διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος, ώστε να μη φορολογηθεί καθόλου.

3) Περιστασιακά απασχολούμενοι. Με την κλίμακα των μισθωτών για την οποία ισχύει αφορολόγητο 9.550 ευρώ και όχι με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι με πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ (με εξαίρεση αυτό που προέρχεται από κεφάλαιο ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ή και από αγροτική δραστηριότητα) και το τεκμαρτό τους εισόδημα είναι έως 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ και δεν τηρούν βιβλία, ούτε εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Η ρύθμιση αυτή αφορά κυρίως τους φορολογουμένους που είναι περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.).

4) Αγρότες. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου 11%-33% για ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων.

5) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Αίρεται η ακυρότητα των συμβολαίων που συντάχθηκαν μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, στα οποία έχει μεν επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, αλλά έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται σε αυτό.

Επίσης μαζί με τα μέτρα αυτά γίνονται και μερικές ρυθμίσεις όπως οι ακόλουθες:

1)  Μειώνονται τα πρόστιμα σε βάρος συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κ.λπ. και καθορίζονται ανάλογα με την αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή δικαιώματος σε αυτό. Το πρόστιμο στους συμβολαιογράφους που παραβαίνουν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή δικαιώματος και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση).

2) Προβλέπεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην ελληνική βιομηχανία (αφορά κυρίως τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων).

3)  Απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στις οικογένειες των προσώπων που επλήγησαν από τη ναυτική τραγωδία του πλοίου Norman Atlantic.

Εν κατακλείδι, οι ρυθμίσεις αυτές και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση για να δώσουν μία ανάσα στους φορολογούμενους που λόγω των μέτρων όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουν πολλά οικονομικά προβλήματα.


[1] Δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση του Έθνους

Παλαιότερα άρθρα: