Νέο ρουσφέτι στο Μέγαρο Μουσικής

megaro
Διαβάστε επίσης

Τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής κατέθεσαν τα υπουργεία Πολιτισμού και Οικονομικών.

Με την ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 (έληγε 31.12.2014) η ισχύς της διάταξης που προβλέπει τη χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες (αναστολή συμψηφισμών, μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, μη υπολογισμός τόκων και προστίμων για χρέη από καταπτώσεις εγγυήσεων κλπ).

Με την ίδια τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα στη γενική γραμματεία Αθλητισμού να επιχορηγεί απευθείας τα αθλητικά σωματεία και τις ενώσεις, χωρίς τη μεσολάβηση της οικείας ομοσπονδίας, εφόσον αυτή δεν είναι φορολογικά ενήμερη.

Παλαιότερα άρθρα: